Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2013

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-01/12-01/04

URBROJ: 2133/16-13-2

Rakovica, 27.03.2013.

 

 

            Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09, 12/12 i 07/13) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 43. sjednici održanoj 27.03.2013. godine donijelo je

 

PLAN NABAVE

Općine Rakovica u 2013. godini

 

I

 

U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2013.g. utvrđuje se Plan nabave u 2013.g.

            Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2013. g. iskazuje se s porezom na dodanu vrijednost.

            Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2013. g. iskazuje se bez poreza na dodanu vrijednost.

 

II

 

Plan nabave za 2013. g. temelji se na potrebama Općine Rakovica, a sukladno sljedećim aktima:

 

- Proračunu Općine Rakovica za 2013. g.,

- Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2013. g.

- Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. g.

 

 

III

 

Tijekom 2013. g. provesti će se nabava sljedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

Eviden-cijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

 

 

Napomena

1

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

116.800,00

 

 

 

 

 

 

1.1

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Selište Drežničko

8.000,00

 

 

 

 

10

 

1.2

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Rakovica

12.800,00

 

 

 

 

13

 

1.3

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Čatrnja

5.600,00

 

 

 

 

16

 

1.4

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO Drežnik Grad

10.400,00

 

 

 

 

19

 

1.5

 

Materijal i dijelovi za tek. održavanje prijevoznih sredstava – opć. načelnik

800,00

 

 

 

 

33

 

1.6

Održavanje prijevoznog sredstva – opć. načelnik

4.000,00

 

 

 

 

36

 

1.7

 

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje objekta općine

800,00

 

 

 

 

70

 

1.8

 

Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje održavanje postrojenja

2.400,00

 

 

 

 

71

 

 

    1.9

 

 

Održavanje prijevoznog sredstava - JUO

3.200,00

 

 

 

 

76

 

1.10

 

Tekuće i inv. održavanje poslovne i stambene zgrade

1.600,00

 

 

 

 

102

 

1.11

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

2.400,00

 

 

 

 

114

 

1.12

 

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

800,00

 

 

 

 

108

 

1.13

 

Usluge tek. i inv. održavanja športskih igrališta u naseljima

24.000,00

 

 

 

 

176

 

1.14

 

Tekuće i inv. održavanje poslovne i poslovne zgrade Općine

40.000,00

 

 

 

 

68-b

 

2.

Rad JUO-a

17.600,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1

Uredski materijal

16.000,00

 

 

 

 

63

 

2.2

Sitni inventar

1.600,00

 

 

 

 

100

 

3.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

27.200,00

 

 

 

 

78

 

4.

Ostale računalne usluge - održavanje i razvoj programa

20.000,00

 

 

 

 

88

 

5.

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

48.000,00

 

 

 

 

 

 

5.1

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

24.000,00

 

 

 

 

68

 

5.2

Ostali materijal za proizv. energije - lož ulje

24.000,00

 

 

 

 

69

 

6.

Katastarska izmjera

400.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

 

 

 

 

 

6.1

Nova katastarska izmjera

160.000,00

 

 

82

Postupak provodi DGU

6.2

Nova katastarska izmjera

80.000,00

 

 

82-a

 

6.3

 

Nova katastarska izmjera

160.000,00

 

 

83

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Dokumentacija za EU fondove

80.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Ožujak

90 dana

106 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Tržnica u PZ Grabovac

276.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1

Izgradnja vanjske tržnice

72.000,00

145

 

8.2

 

8.3

Nabava oprema za vanjsku tržnicu

24.000,00

146

 

Projektna dokumentacija za tržnicu

40.000,00

150

 

 

8.4

 

Nabava opreme za vanjsku tržnicu

56.000,00

 

 

 

 

150-b

 

8.5

Izgradnja vanjske tržnice

84.000,00

 

 

 

 

149

 

9.

9.1

9.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

 

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

818.582,15

54.400,00

378.400,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Rujan

90 dana

148

153

 

9.3

Ulaz u poduzetničku zonu

93.600,00

 

 

 

 

152

 

9.4

Izgradnja prometnica unutar zone

129.600,00

 

 

 

 

147

 

9.5

Ulaz u poduzetničku zonu

162.582,15

 

 

 

 

150-a

 

10.

NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

28.800,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Travanj

90 dana

154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

11.1

Izgradnja vodovoda u zoni

 

Izgradnja vodovoda u zoni

167.200,00

 

84.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Travanj

90 dana

151

 

11.2

Izgradnja vodovoda u zoni

59.200,00

 

 

 

 

155

 

11.3

Izgradnja vodovoda u zoni

24.000,00

 

 

 

 

149-a

 

12.

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

20.000,00

 

 

 

 

181

 

13.

Pojačano održavanje prometnica

375.200,00

Otvoreni postupak javne nabave 

 

 

 

184

Ugovor sklopljen do 02.11.2013.

14.

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

412.650,00

 

 

 

 

 

 

14.1

Uređenje Starog grada Drežnika

16.000,00

 Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Svibanj 

2 godine

165

 

14.2

Uređenje Starog grada Drežnika

392.600,00

 

 

 

 

168

 

14.3

Uređenje Starog grada Drežnika

4.050,00

 

 

 

 

189-a

 

15.

Stari grad Drežnik – projektna dokumentacija

68.000,00

 

 

 

 

 169

 

 

 

 

 

 

16.

Elaborat arheoloških istraživanja

68.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Elaborat arheoloških istraživanja

12.000,00

 

 

166

 

16.2

Elaborat arheoloških istraživanja

56.400,00

 

 

167

 

 

 

 

 

 

 

 

17.

Usluge telefona i interneta

36.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.1

Usluge telefona - općinski načelnik

3.200,00

 

 

 

 

34

 

17.2

Usluge mobitela – općinski načelnik

6.400,00

 

 

 

 

35

 

17.3

Usluge mobitela

3.200,00

 

 

 

 

48

 

17.4

Usluge telefona i telefaxa - JUO

12.000,00

 

 

 

 

73

 

17.5

Usluge interneta

1.600,00

 

 

 

 

74

 

17.6

Usluge telefona i telefaxa - JUO

9.600,00

 

 

 

 

101

 

18.

Električna energija

364.021,43

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

Listopad

4 godine

 

 

 

18.1

 

Električna energija za javnu rasvjetu

 

268.000,00

 

 

194

 

18.2

Električna energija za općinsku i stambenu zgradu općine

8.000,00

66

 

18.3

Električna energija za javnu rasvjetu

88.021,43

 

 

 

 

194-a

 

19.

Uređenje deponije Ćuić Brdo

4.255.489,87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

112.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

 

 

 

197

Sklopljen okvirni sporazum u 2012. g

19.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

49.120,00

 

 

 

 

200

 

19.3

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

12.800,00

 

 

 

 

203

 

19.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

112.000,00

 

 

 

 

201

(izvode se radovi)

19.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

442.385,25

 

 

 

 

199

 

19.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

40.000,00

 

 

 

 

202

 

19.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

3.487.184,62

 

 

 

 

198

 

20.

Sanacija i održavanje vodovoda

155.200,00

 

 

 

 

204

Prema ZKG

 

 

 

 

 

21.

Izgradnja nogostupa

228.080,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Svibanj

40 dana

 

 

 

 

 

 

 

21.1

Izgradnja nogostupa

4.080,00

211

 

21.2

Izgradnja nogostupa

40.000,00

212

 

21.3

Izgradnja nogostupa

160.000,00

 

 

 

 

210

 

21.4

Projektna dokumentacija za nogostup

24.000,00

 

 

 

 

212-a

 

22.

Geodetske usluge

56.000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.1

Geodetske usluge

8.000,00

 

88

 

22.2

Geodetske usluge

12.000,00

 

155

 

22.3

Geodetske usluge

36.000,00

 

 

 

 

68-a

 

23.

Izgradnja prometnice u Grabovcu

24.000,00

 

 

 

 

156 

 

24.

Kontejneri za selektivni otpad

216.954,03

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor

Travanj

90 dana

 

 

24.1

Kontejneri za selektivni otpad

43.354,03

 

 

 

 

203-a

 

24.2

Kontejneri za selektivni otpad

173.600,00

 

 

 

 

203-b

 

25.

Izgradnja odvodnje oborinskih voda

56.000,00

 

 

 

 

150-c

 

 

                                                               

IV

 

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

                                                                     

V

 

         Sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 90/11) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do 70.000,00 kuna vršit će se na druge propisane načine.

 

VI

 

Danom stupanja na snagu ovog plana prestaje važiti Plan nabave Općine Rakovica u 2013. godini (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 50/12).

 

VII

 

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

                                                                                                              

                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

                                                                                                                    Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj