Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 406-01/11-01/04

URBROJ: 2133/16-12-4

Rakovica, 20.12.2012.

 

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'', br. 90/11), i članka 23. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ br. 21/09 i 12/12) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 41. sjednici održanoj 20. prosinca 2012. godine donijelo je

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu

 

 

Članak 1.

 

 

            U planu nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 20/12 i 33/12) mijenjaju se planirane vrijednosti nabava, a izmjene se odnose na:

 

 

 

Eviden-cijski broj nabave

Predmet nabave

Procjenjena vrijednost

- izmjena

Procjenjena vrijednost

- stara

Vrsta postupka javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi/ okvirni sporazum

Planirani početak postupka

Planirano trajanje

Pozicija u proračunu

Promjena

1.

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje MO

44.000,00

45.600,00

 

 

 

 

 

- 1.600,00

1.9

Ostali materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje

0,00

800,00

 

 

 

 

110

- 800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Ostale usluge za promidžbu i informiranje - web stranica, oglašavanje

38.000,00

40.000,00

 

 

 

 

76

-  2.000,00

8.

Usluge DGU-a

0,00

122.800,00

 

 

 

 

 

 

0,00

8.2

Usluge DGU-a - katastarska izmjera

0,00

17.200,00

 

 

103

-17.200,00

8.3

Katastarska izmjera - DGU

0,00

105.600,00

 

 

104

-105.600,00

9.

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

92.320,00

273.120,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

 

Ugovor o javnim radovima

 

 

 

- 180.800,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.2

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

28.000,00

68.000,00

 

 

149-a

-  40.000,00

9.4

Ulaganje u prometnice unutar PZ Grabovac

0,00

140.800,00

 

 

 

 

158

-  140.800,00

11

Ulaz u poduzetničku zonu

88.800,00

657.600,00

 

 

 

 

 

-  568.800,00

11.1

Ulaz u poduzetničku zonu

16.800,00

200.000,00

 

Direktno ugovoreno za 72.000,00 kn

 

 

153

-  183.200,00

11.2

Ulaz u poduzetničku zonu

72.000,00

57.600,00

 

 

 

 

159-a

+ 14.400,00

11.3

Ulaz u poduzetničku zonu

0,00

400.000,00

 

 

 

 

157

-  400.000,00

13

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

41.677,55

204.877,55

 

 

 

 

 

-  163.200,00

13.1

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije

41.677,55

52.877,55

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnim radovima

 

 

155

-  11.200,00

13.2

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

0,00

152.000,00

 

 

 

 

159

-  152.000,00

14

Projektna dokumentacija za športsku zonu

0,00

16.000,00

 

 

 

 

177-a

-  16.000,00

15

Veterinarske usluge i usluge uklanjanja i zbrinjavanja životinja

22.400,00

18.400,00

 

 

 

 

182

+ 4.000,00

16

Uređenje deponije Ćuić Brdo

991.800,86

2.097.080,00

 

 

 

 

 

- 1.105.279,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.1

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

58.000,00

10.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Sklopljen okvirni sporazum u 2012. g

 

 

197

+ 48.000,00

16.2

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

23.200,00

30.400,00

 

 

 

 

199

- 7.200,00

16.4

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

112.800,00

92.000,00

 

 

 

 

200

- 20.800,00

16.5

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

301.800,86

284.680,86

 

 

 

 

201

+ 17.120,00

16.6

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

48.000,00

28.000,00

 

 

 

 

202

+ 20.000,00

16.7

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

440.000,00

1.600.000,00

 

 

 

 

203

- 1.160.000,00

16.8

Izmjene i dopune projektne dok. Deponije Ćuić Brdo

8.000,00

40.000,00

 

 

 

 

198

- 32.000,00

17.

 

 

17.1

 

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

 

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

 

48.000,00

 

 

41.600,00

47.200,00

 

 

41.600,00

 

 

 

 

 

 

 

207

+ 800,00

 

17.2

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

4.000,00

5.600,00

 

 

 

 

207-a

- 1.600,00

17.3

Prostorni plan općine – izmjene i dopune

2.400,00

0,00

 

 

 

 

207-b

+ 2.400,00

18.

 

18.3

Izgradnja ceste u Grabovcu

 

Izgradnja prometnice u selu Grabovac

30.000,00

 

0,00

343.600,00

 

313.600,00

 

 

 

 

213-a

-  313.600,00

- 313.600,00

19

Projektna dokumentacija za nogostupe

70.000,00

94.000,00

 

 

 

 

 

- 24.000,00

19.1

Projektna dokumentacija za nogostupe

56.000,00

80.000,00

 

 

 

 

 

- 24.000,00

20

Električna energija

392.000,00

312.000,00

 

 

 

 

 

+ 80.000,00

20.1

Električna energija za javnu rasvjetu

304.000,00

264.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Okvirni sporazum

 

 

193

+ 40.000,00

20.3

Električna energija za javnu rasvjetu

80.000,00

40.000,00

 

 

 

 

193-a

+ 40.000,00

21.

Usluge telefona

32.000,00

28.800,00

 

 

 

 

 

+ 3.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.2

Usluge mobitela - ured načelnika i zamjenika

9.600,00

6.400,00

 

 

 

 

39

+ 3.200,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

Uklanjanje ruševnog objekta

 

0,00

 

80.000,00

 

 

 

 

 

 

- 80.000,00

 

22.1

Ostale komunalne usluge- uklanjanje ruševnog objekta

0,00

40.000,00

 

 

 

 

76-a

- 40.000,00

22.2

Ostale komunalne usluge- uklanjanje ruševnog objekta

0,00

40.000,00

 

 

 

 

76-b

- 40.000,00

23

 

Elaborat javne rasvjete

 

68.720,00

 

83.600,00

 

 

 

 

 

 

 

- 14.880,00

 

23.2

Elaborat javne rasvjete

42.720,00

57.600,00

 

 

 

 

108-e

- 14.880,00

24

Kontenjeri za selektivni otpad

214.400,00

204.800,00

 

 

 

 

 

+ 9.600,00

24.3

Kontenjeri za selektivni otpad

166.400,00

156.800,00

Otvoreni postupak javne nabave

Ugovor o javnoj nabavi

Prosinac

30 dana

203-c

+ 9.600,00

25.

 

25.4

25.5

Izgradnja nogostupa u Rakovici

 

Izgradnja nogostupa u Rakovici

Izgradnja nogostupa u Rakovici

340.000,00

 

1.600,00

0,00

338.400,00

 

16.000,00

213.600,00

 

Otvoreni postupak javne nabave

Sklopljen Ugovor o javnim radovima

 

 

214-d

214-e

+ 1.600,00

 

- 14.400,00

- 213.600,00

26.

Geodetske usluge

139.600,00

186.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

Sklopljen Okvirni sporazum 2011

 

 

 

- 46.400,00

 

 

 

 

 

 

 

26.3

Geodetsko katastarske usluge

47.200,00

79.200,00

 

142

-  32.000,00

26.5

Geodetski elaborat i druga tehnička dok. PZ Grabovac

8.000,00

30.400,00

 

 

 

 

150

- 22.400,00

26.6

Geodetski elaborat

8.000,00

0,00

 

 

 

 

170-b

+ 8.000,00

27.

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

20.000,00

34.400,00

 

 

 

 

 

-14.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.1

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

0,00

8.000,00

 

 

 

 

82-a

- 8.000,00

27.2

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

14.400,00

10.400,00

 

 

 

 

103

2.400,00

27.3

Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika

0,00

16.000,00

 

 

 

 

105

- 16.000,00

28.

Uređenje starog grada Drežnika

96.786,57

160.786,57

 

 

 

 

 

 

-  64.000,00

28.1

Uređenje starog grada Drežnika

3.600,00

5.600,00

168

-  2.000,00

28.3

Uređenje starog grada Drežnika

0,00

4.000,00

Otvoreni postupak javne nabave

sklopljen Okvirni sporazum

 

 

167

- 4.000,00

28.4

Uređenje starog grada Drežnika

82.000,00

140.000,00

 

 

 

 

170

- 58.000,00

29

Priključak na vodovodnu mrežu

51.200,00

40.000,00

 

 

 

 

154-a

+ 11.200,00

 

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

.

                                                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                                                                               Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj