Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Na temelju članka 29. Zakona o zaštiti i spašavanju (''Narodne novine'' br. 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' br. 40/08 i 44/08) i članka 39. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinski načelnik Općine Rakovica dana 21. lipnja 2011. donosi

 

PLAN POZIVANJA

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

OPĆINE RAKOVICA

 

I.

 

Ovim se Planom uređuju radnje i postupci tijekom pripremanja i provođenja postupka aktiviranja i pozivanja Stožera zaštite i spašavanja do njihovog dovođenja u stanje spremnosti za izvršavanje zadaća zaštite i spašavanja.

 

II.

 

Zapovijed za aktiviranje i pozivanje Stožera zaštite i spašavanja izdaje Općinski načelnik.

 

III.

 

Pozivanje pripadnika Stožera zaštite i spašavanja sukladno članku 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (''Narodne novine'' br. 40/08 i 44/08) vrši se putem Županijskog centra 112 Karlovac po nalogu Općinskog načelnika.

 

IV.

 

Za aktiviranje Stožera zaštite i spašavanja kao zborno mjesto određuje se zgrada općinske uprave, Rakovica 6, Rakovica

 

V.

 

Načelnik Stožera na zbornom mjestu provodi slijedeće radnje: po dolasku zamjenika načelnika i članova Stožera upoznaje ih sa nastalom situacijom, sa članovima Stožera utvrđuje zadaće te predlaže Općinskom načelniku mjere i postupke u pripremi i provođenju akcija zaštite i spašavanja.

 

VI.

 

Prihvat ljudstva imenovanih u Stožer zaštite i spašavanja na zbornom mjestu obavlja načelnik Stožera, ili njegov zamjenik.

 

VII.

 

Kontrola provođenja sigurnosnih i zaštitnih mjera za vrijeme izvršenja aktiviranja i pozivanja Stožera osigurava se izvršenjem slijedećih mjera i postupaka:

- osiguranjem zbornog mjesta i

- sprječavanjem širenja dezinformacija i izazivanje panike.

 

VIII.

 

Izvršitelj, odnosno rukovoditelj pozivanja je voditelj smjene u Županijskom Centru 112 Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Karlovac.

 

IX.

 

Sastavni dio ovog Plana pozivanja je popis članova Stožera zaštite i spašavanja.

 

X.

 

Ovaj Plan pozivanja primjenjuje se od dana donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 821-02/11-01/01

URBROJ: 2133/16-11-3

Rakovica, 21.06.2011.

       OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                                    Franjo Franjković

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popis članova Stožera s osobnim podacima:

 

 1. Marinko Hodak iz Irinovca, Irinovac 151 B, Načelnik Stožera, Hrvatske šume, Šumarija Rakovica, tel.  098 455 754
 2. Ante Jandrić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 129,  predsjednik DVD-a Drežnik Grad, Zamjenik načelnika stožera, nezaposlen, tel. 047/782 267,
 3.  Dragan Smolčić iz Drežnik Grada, Drežnik Grad 111 A, Član, umirovljenik, tel. 782 184
 4. Marijan Hodak iz Čatrnje, Čatrnja162, Član, NP Plitvička jezera -Plitvičke jezera bb, tel. 0981717 906
 5. Željko Župan iz Rakovice, Rakovica 35, Član Hrvatske pošte- Pošta Rakovica, tel. 091 5662342
 6. Ivan Bićanić iz Rakovice, Rakovica 10, predsjednik DVD-a Rakovica, Član,  nezaposlen, tel. 098 373 511
 7. Predstavnik Državne uprave za zaštitu i spašavanje, područnog ureda Karlovac: Zdravko Jandrlić, načelnik odjela za preventivu, planiranje i nadzor, Član,  tel. 664 133
 8. Dražen Živčić iz Duge Rese, Mrežnički Brig 6B, Predstavnik policijske postaje Slunj - načelnik,Član, Policijska postaja Slunj,  tel. 098 700522,
 9. Filip Franjković iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 45, Predsjednik lovačkog drštva ''Medvjed'', Član, umirovljenik, tel. 098 246 909,
 10.  Zlatko Krizmanić iz Karlovca, Stanka Vraza 42 G (boravište – Drežnik Grad 67), Predsjednik lovačkog društva ''Golub'', Član, umirovljenik, tel. 098 173 8070,
 11.  Predstavnik Doma zdravlja Slunj, ambulanta Rakovica: Luka Jerković, dr.med., Član, tel. 047 784 067.
 12. Mirjana Puškarić, ing, Slunj, Novo naselje I 6, Predstavnica Gradskog društva Crvenog križa Slunj - ravnateljica, Članica, tel. 098 680 380,
 13. Zlatko Balaš iz Karlovca, Banija 17, Predstavnik Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanica Karlovac - pročelnik, Član, tel. 091 721 0005.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj