Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11)

Na osnovu članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' 21/09), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj  27. sjednici održanoj dana 30.09. 2011 godine donijelo je

 

 

 

PLAN POJAČANOG ODRŽAVANJA PROMETNICA U 2011.,2012. i 2013. GODINI

 

 

I.

 

Planom se daje prikaz dionica postojećih prometnica koje su djelom asfaltirane ,sa periodom realizacije i uvjetima za donacije domaćinstava uz pojedine dionice.

 

 

  1. Prometnica za Jelov Klanac u dužini  800 m. Radovi se izvode uz uvjet da sva domaćinstva uz dionicu ceste doniraju  10% od ugovorenog iznosa u periodu realizacije od 2 godine (2011-2012).
  2. Prometnice unutar naselja Drage u dužini od 160 m,  novog naselja Grabovac u dužini 200 m i  novog naselja Lipovac u dužini 210,0 m   i ostale koje su manjim dijelovima (do 200 m dužine)  ostale ne asfaltirane u prijašnjim postupcima asfaltiranja kroz samodoprinos uređuju se  bez obveze donacija ukoliko  su stanovnici na tim dionicama već ispunili obvezu sufinanciranja. Obvezu utvrđuje komunalni redar s predstavnicima Mjesnog odbora.  Radovi se izvode u toku 2011 - 2013 godine.

 

  1. Prometnica kroz dio starog naselja Lipovac u ukupnoj dužini od 2.500 m  asfaltiraju se u     dionicama od 1.000 m  u 2012 godini, 500 m u 2013 te dalje u narednom periodu po 500 m uz uvjet da sva domaćinstva uz dionicu ceste doniraju 10 % ugovorenog iznosa.

 

4.  Prometnica na dionici Grabovac- staro naselje Grabovac u dužini od 1300 m  asfaltirati  će se u dužini od 500,0 m u toku 2013 godine te dalje u narednom trogodišnjem periodu.

 

  1. Prometnica na dijelu spoja ceste Broćanac-Videkić Selo u dužini od 350 m asfaltirati će se u 2013 godini.

                                                                      

II.

 

Za pojačano održavanje prometnica  u periodu 2011-2013 godine na području općine Rakovica  sredstva se osiguravaju iz komunalne naknade, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, Proračuna Općine te donacija domaćinstava na pojedinim definiranim dionicama.

 

 

III.

 

Ukoliko se na pojedinim dionica utvrđenim  od 1.- 5. ne osiguraju sredstva donacije u realizaciju se uključuju slijedeće prioritetne dionice za koje je taj uvjet ispunjen, a u iznosu planiranom sukladno sredstvima za tu godinu. Domaćinstva koja ne ispune uvjet za donaciju po utvrđenom redoslijedu naredni zahtjev za isto mogu podnijeti u slijedećem trogodišnjem planu odnosno u 2014 godini.

Ovaj  Plan mijenjat će se samo u slučaju ukoliko građani u određenom roku –prije ugovaranja izgradnje dionice ceste ne uplate potrebna sredstva.

 

                                                                                  IV.

 

Domaćinstva na dionicama obuhvaćenim ovim programom sklopit će s Općinom Rakovica prije ugovaranja radova s ugovornim izvođačem Ugovor o donaciji kojim će se utvrditi uvjeti donacije i točan iznos .

 

 

                                                                                  V.

 

Ovaj Plan  objaviti će se u Glasniku Karlovačke županije a primjenjuje se danom donošenja.

 

 

 

KLASA:340-03/11-01/06

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 30.09.2011.

 

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆIONSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                  Zoran Luketić becc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj