Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11)

REPUBLIKA HRVATSKA

      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       OPĆINA RAKOVICA

       OPĆINSKO VIJEĆE

       KLASA: 406-01/11-01/01

       URBROJ: 2133/16-11-1

       Rakovica, 07.03.2011.

 

 

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08),  

       i članka 11. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09)

       Općinsko vijeće Općine Rakovica na 20. sjednici održanoj 07.03.2011.g. donijelo je

 

 

 

                                           PLAN NABAVE

 

      Općine Rakovica u 2011. godini

 

 

 

I

 

      U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2011.g. utvrđuje se Plan nabave u 2011.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2011.g. iskazuju se s porezom na 

  dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2011.g. iskazuje se bez poreza na

       dodanu vrijednost.

 

II

 

 

            Plan  nabave  za  2011.g.  temelji  se  na potrebama  Općine  Rakovica,  a sukladno           

    slijedećim aktima:

 

  -  Proračunu Općine Rakovica za 2011.g.,

  -  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2011.g.,

  -  Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2011.g.

 

                                                                                III

 

            Tijekom 2011.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave (kn)

Planirana sredstva

(kn)

Pozicija iz

Proračuna

1.

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Geodetske usluge

 

Geodetske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetski elaborati PZ Grabovac

Geodetsko katastarske usluge

142.276,75

 

8.130,10

80.487,99

25.203,31

16.260,20

8.130,10

4.065,05

175.000,00

 

10.000,00

99.000,00

31.000,00

20.000,00

10.000,00

5.000,00

 

 

92

163

163-A

163-B

177

248

2.

 

2.1

2.2

2.3

2.4

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

 

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

607.318,47

 

4.065,05

455.285,60

52.845,65

95.122,17

747.000,00

 

5.000,00

560.000,00

65.000,00

117.000,00

 

 

175

183

185

186

3.

 

 

3.1

 

3.2

 

3.3

 

3.4

 

3.5

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

 

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

904.880,13

 

 

32.520,40

 

40.650,50

 

40.650,50

 

384.553,73

 

406.505,00

1.113.000,00

 

 

40.000,00

 

50.000,00

 

50.000,00

 

473.000,00

 

500.000,00

 

 

 

176

 

180

 

181-A

 

187

 

187-A

4.

 

 

4.1

 

4.2

 

4.3

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije i j. rasvjete PZ Grabovac

286.179,52

 

 

9.756,12

 

121.951,50

 

154.471,90

352.000,00

 

 

12.000,00

 

150.000,00

 

190.000,00

 

 

 

181

 

182

 

190

5.

 

 

5.1

 

5.2

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

 

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

117.073,44

 

 

87.805,08

 

29.268,36

144.000,00

 

 

108.000,00

 

36.000,00

 

 

 

184

 

188

6.

 

6.1

 

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

 

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

 

162.602,00

 

162.602,00

 

200.000,00

 

200.000,00

 

 

184-A

7.

 

 

7.1

7.2

7.3

7.4

 

 

7.5

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

 

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – rasvjeta za stari grad Drežnik

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – ulaz u kulu vidikovca

 

538.619,10

 

 

28.455,35

6.097.55

325.204,00

 

162.602,00

 

16.260,20

662.500,00

 

 

35.000,00

7.500,00

400.000,00

 

200.000,00

 

20.000,00

 

 

 

 

197

197-A

198

 

199

 

200

8.

 

8.1

 

8.2

 

8.3

 

8.4

 

8.5

 

8.6

Uređenje deponije Ćuić Brdo

 

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

2.267.078,385

 

39.430,985

 

434.960,35

 

40.650,50

 

97.561,20

 

28.455,35

 

1.626.020,00

2.788.500,00

 

48.500,00

 

535.000,00

 

50.000,00

 

120.000,00

 

35.000,00

 

2.000.000,00

 

 

226

 

226-C

 

227

 

228

 

229

 

230

9.

Električna energija za javnu rasvjetu

 

268.293,30

330.000,00

224-C

10.

 

10.1

10.2

Prostorni plan Općine Rakovica

 

Prostorni plan Općine – izmjena

Prostorni plan Općine – izmjena

85.365,35

 

54.878,175

30.487,875

105.000,00

 

67.500,00

37.500,00

 

 

233

234

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             IV

 

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

 

                                                                              V

 

         Sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07 i

125/08) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do

70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost vršit će se na druge propisane načine.

 

                                                                            VI

 

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

                                                                                                              

                                                                                                           Predsjednik Općinskog vijeća

 

 

Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj