Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10)

REPUBLIKA HRVATSKA

      KARLOVAČKA ŽUPANIJA

       OPĆINA RAKOVICA

       OPĆINSKO VIJEĆE

       KLASA: 406-01/10-01/01

       URBROJ: 2133/16-10-1

       Rakovica, 25.02.2010.

 

 

 

 

            Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 110/07 i 125/08),  

       i članka 11. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09)

       Općinsko vijeće Općine Rakovica na 10. sjednici održanoj 25.02.2010.g. donijelo je

 

 

 

                                           PLAN NABAVE

 

      Općine Rakovica u 2010. godini

 

 

 

I

 

      U skladu s Proračunom Općine Rakovica za 2010.g. utvrđuje se Plan nabave u 2010.g.

Planirana sredstva za nabavu roba, radova i usluga u 2010.g. iskazuju se s porezom na 

  dodanu vrijednost.

Procijenjena vrijednost nabave roba, radova i usluga u 2010.g. iskazuje se bez poreza na

       dodanu vrijednost.

 

II

 

 

            Plan  nabave  za  2010.g.  temelji  se  na potrebama  Općine  Rakovica,  a sukladno          

    slijedećim aktima:

 

  -  Proračunu Općine Rakovica za 2010.g.,

  -  Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.g.,

  -  Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2010.g.

 

                                                                                III

 

            Tijekom 2010.g. provesti će se nabava slijedećih roba, radova i usluga:

 

 

 

 

 

 

 

 

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave (kn)

Planirana sredstva

(kn)

Pozicija iz

Proračuna

1.

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Geodetske usluge

 

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko-katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetski elaborati

Geodetski i katastarski elaborati

Geodetski katastarski elaborati

126.016,55

 

8.130,10

81.301,00

4.065,05

8.130,10

8.130,10

16.260,20

155.000,00

 

10.000,00

100.000,00

5.000,00

10.000,00

10.000,00

20.000,00

 

 

125

152

240

242

253

261

2.

 

2.1

2.2

2.3

2.4

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

 

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

IPA – Ulaz u poduzetničku zonu

607.318,47

 

4.065,05

455.285,60

52.845,65

95.122,17

747.000,00

 

5.000,00

560.000,00

65.000,00

117.000,00

 

 

165

174

177

180

3.

 

3.1

3.2

3.3

IPA – Izgradnja nogostupa Selište

 

IPA – Izgradnja nogostupa Selište

IPA – Izgradnja nogostupa Selište

IPA – Izgradnja nogostupa Selište

403.252,96

 

81.301,00

302.439,72

19.512,24

496.000,00

 

100.000,00

372.000,00

24.000,00

 

 

167

171

182

4.

 

 

4.1

 

4.2

 

4.3

IPA – Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi – Rakovica

 

IPA – Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi – Rakovica

IPA – Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi – Rakovica

IPA – Izgradnja nogostupa Oštarski Stanovi - Rakovica

662.603,15

 

 

16.260,20

 

493.497,07

 

152.845,88

815.000,00

 

 

20.000,00

 

607.000,00

 

188.000,00

 

 

 

168

 

172

 

178

5.

 

 

5.1

 

5.2

 

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

 

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

864.229,63

 

 

73.170,90

 

791.058,73

1.063.000,00

 

 

90.000,00

 

973.000,00

 

 

 

169

 

181

6.

 

 

6.1

 

6.2

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

203.252,50

 

 

48.780,60

 

154.471,90

250.000,00

 

 

60.000,00

 

190.000,00

 

 

 

170

 

186

7.

 

7.1

7.2

IPA – Izgradnja nogostupa Grabovac

 

IPA – Izgradnja nogostupa Grabovac

IPA – Izgradnja nogostupa Grabovac

1.121.953,80

 

878.050,80

243.903,00

1.380.000,00

 

1.080.000,00

300.000,00

 

 

173

179

8.

 

 

8.1

 

8.2

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

 

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

IPA – NN kabelska kanalizacija PZ Grabovac

117.073,44

 

 

87.805,08

 

29.268,36

144.000,00

 

 

108.000,00

 

36.000,00

 

 

 

175

 

183

9.

 

9.1

9.2

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

 

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

Ulaganja u soft usluge PZ Grabovac

1.026.831,63

 

770.733,48

256.098,15

1.263.000,00

 

948.000,00

315.000,00

 

 

176

184

10.

 

 

10.1

 

10.2

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

 

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

378.049,65

 

 

52.845,65

 

325.204,00

465.000,00

 

 

65.000,00

 

400.000,00

 

 

 

194

 

195

11.

Izmjena projekta kulturnog centra Eugen Kvaternik

65.040,80

80.000,00

196

12.

 

 

12.1

 

12.2

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

 

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

2.804.884,50

 

 

121.951,50

 

2.682.933,00

3.450.000,00

 

 

150.000,00

 

3.300.000,00

 

 

 

209

 

220

13.

 

13.1

13.2

Sanacija divljih deponija

 

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija

325.204,00

 

81.301,00

243.903,00

400.000,00

 

100.000,00

300.000,00

 

 

210

219

14.

 

 

14.1

 

14.2

 

14.3

 

14.4

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

 

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

365.854,50

 

 

65.040,80

 

16.260,20

 

121.951,50

 

162.602,00

450.000,00

 

 

80.000,00

 

20.000,00

 

150.000,00

 

200.000,00

 

 

 

215

 

216

 

217

 

218

15.

Električna energija za javnu rasvjetu

 

268.293,30

330.000,00

230

16.

 

16.1

16.2

Prostorni plan Općine Rakovica

 

Prostorni plan Općine – izmjena

Prostorni plan Općine – izmjena

138.211,70

 

56.910,70

81.301,00

170.000,00

 

70.000,00

100.000,00

 

 

236

237

17.

Izgradnja prometnica

 

81.301,00

100.000,00

247

18.

 

18.1

18.2

Izgradnja toplinske mreže

 

Projekt toplinske mreže na bio masu

Projekt toplinske mreže na bio masu

203.252,50

 

40.650,50

162.602,00

250.000,00

 

50.000,00

200.000,00

 

 

248

249

 

 

 

 

 

                                                                             IV

           Utvrđeni  plan  nabave  uskladiti  će  se  tijekom  godine  u  skladu  s  mogućnostima  i

potrebama Općine Rakovica i osiguranim sredstvima u Proračunu Općine.

 

                                                                              V

         Sukladno članku 129. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br. 110/07 i

125/08) ostali postupci nabave roba, radova i usluga za procijenjenu vrijednost nabave do

70.000,00 kuna bez poreza na dodanu vrijednost vršit će se na druge propisane načine.

 

                                                                            VI

         Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

                                                                                                               Predsjednik Općinskog vijeća

 

     Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj