Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10)

Na temelju članka 43. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 125/08) i članka 39. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 26.11.2010.godine donosi

 

GODIŠNJI PLAN DAVANJA KONCESIJA

za 2011. godinu

 

I

 

U skladu s utvrđenim ustrojem komunalnog gospodarstva utvrđuje se Plan davanja koncesija za 2011. godinu, kako slijedi:

  1. Koncesija za prijevoz pokojnika

 

 

 

 

             Broj koncesija: 1 koncesija,

 

 

 

 

 

 

 

              Rok koncesija: 5 godina,

 

 

 

 

  Pravna  osnova  za  davanje  koncesija:  Zakon  o  komunalnom gospodarstvu    

  (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00,129/00, 59/01, 26/03 –     

  pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09), Odluka o načinu obavljanja  

  komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/05 i 33/09) i

 Zakon o koncesijama (''Narodne novine'' broj 125/08).

 

 

 

 

  Procijenjena godišnja naknada: 4.000,00 kn.

 

II

 

                Ovaj Plan davanja koncesija za 2011. godinu u skladu je sa Srednjoročnim (trogodišnjim) planom davanja koncesija.

 

III

 

Komunalne usluge čije se obavljanje vrši davanjem koncesije fizičkoj ili pravnoj osobi određeni su Odlukom o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 12/05 i 33/09).

 

IV

 

Prema ranije provedenim postupcima davanja koncesija prioritetno se planira davanje koncesija iz područja komunalnih djelatnosti i to onih koje istječu tijekom 2010. godine, dakle koncesije za obavljanje djelatnosti prijevoza pokojnika.

 

V

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije.

 

KLASA: 363-01/10-01/12

URBROJ: 2133/16-10-3

Rakovica, 26.11.2010.

OPĆINSKI NAČELNIK

 

                                                                                                                 Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj