Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=)

Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 110/07 i 125/08),  članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 13. sjednici održanoj 10.06.2010. godine donosi

 

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

plana nabave Općine Rakovica za 2010. godinu

 

Članak 1.

 

            U planu nabave Općine Rakovica za 2010. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 07/10) mijenjaju se procijenjene i planirane vrijednosti nabava, a izmjene se odnose na:

 

Redni broj

nabave

Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave (kn)

Planirana sredstva

(kn)

Pozicija iz

Proračuna

1.

 

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Geodetske usluge

 

Geodetsko katastarske usluge

Geodetsko-katastarske usluge

Geodetsko katastarske usluge

Geodetski elaborati

Geodetski i katastarski elaborati

Geodetski katastarski elaborati

Geodetske usluge

Geodetski elaborati za PZ Grabovac

Geodetsko katastarske usluge

128.984,03

 

2.967,49

81.301,00

4.065,05

8.130,10

0,00

8.130,10

8.130,10

8.130,10

8.130,10

158.650,00

 

3.650,00

100.000,00

5.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

 

 

125

152

240

242

253

261

061-A

165-B

259-A

5.

 

 

5.1

 

5.2

 

5.3

 

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

 

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

IPA – Ulaganja u prometnice unutar PZ Grabovac

864.229,63

 

 

0,00

 

791.058,73

 

73.170,90

1.063.000,00

 

 

0,00

 

973.000,00

 

90.000,00

 

 

 

169

 

181

 

165-A

6.

 

 

6.1

 

6.2

 

6.3

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

 

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

Izgradnja dijela NN kabelske kanalizacije PZ Grabovac

286.179,52

 

 

121.951,50

 

154.471,90

 

9.756,12

352.000,00

 

 

150.000,00

 

190.000,00

 

12.000,00

 

 

 

170

 

186

 

168-A

10.

 

 

10.1

 

10.2

 

10.3

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

 

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika

Uređenje i sanacija Starog grada Drežnika – ulaz u kulu vidikovca

266.667,28

 

 

6.504,08

 

243.903,00

 

16.260,20

 

328.000,00

 

 

8.000,00

 

300.000,00

 

20.000,00

 

 

 

194

 

195

 

195-B

12.

 

 

12.1

 

12.2

 

12.3

 

12.4

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

 

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Uređenje i izgradnja deponije Ćuić Brdo

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Sanacija i izgradnja deponije Ćuić Brdo

3.105.698,20

 

 

121.951,50

 

2.682.933,00

 

16.260,20

 

284.553,50

3.820.000,00

 

 

150.000,00

 

3.300.000,00

 

20.000,00

 

350.000,00

 

 

 

209

 

220

 

216

 

218

13.

 

13.1

13.2

Sanacija divljih deponija

 

Sanacija divljih deponija

Sanacija divljih deponija

97.561,20

 

40.650,50

56.910,70

120.000,00

 

50.000,00

70.000,00

 

 

210

219

14.

 

14.1

 

14.2

 

14.3

Održavanje deponije Ćuić Brdo

 

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Uređenje i sanacija deponije Ćuić Brdo

Sanacija deponije Ćuić Brdo

65.040,80

 

0,00

 

0,00

 

65.040,80

80.000,00

 

0,00

 

0,00

 

80.000,00

 

 

215

 

217

 

215-A

15.

Električna energija za javnu rasvjetu

 

243.903,00

 

300.000,00

230

16.

 

16.1

16.2

16.3

Prostorni plan Općine Rakovica

 

Prostorni plan Općine – izmj. i dop.

Prostorni plan Općine – izmj. i dop.

Prostorni plan Općine – izmj. i dop.

162.602,00

 

56.910,70

81.301,00

24.390,30

200.000,00

 

70.000,00

100.000,00

30.000,00

 

 

236

237

236-A

17.

Izgradnja prometnica

 

65.040,80

 

80.000,00

247

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

KLASA: 406-01/10-01/01

URBROJ: 2133/16-10-2

Rakovica, 10.06.2010.

 

                                                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj