Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu

 

 

 Na temelju članka 13. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (''Narodne novine'' br. 110/07 i 125/08),  članka 23. Statuta  Općine  Rakovica  (''Glasnik  Karlovačke županije''  br. 21/09) Općinsko vijeće Općine Rakovica na 5. sjednici održanoj 05.11.2009.g. donosi

 

 ODLUKU

o izmjenama i dopunama

plana nabave Općine Rakovica za 2009. godinu

 

Članak 1.

U planu nabave Općine Rakovica za 2009. godinu, KLASA: 406-01/09-01/01, URBROJ: 2133/16-09-1 od dana 17.03.2009. godine mijenjaju se planirane vrijednosti nabava i dodaju nove nabave, a izmjene se odnose na:

 

Redni broj

nabave

 

 Predmet nabave

Procijenjena vrijednost

nabave

Planirana sredstva

Pozicija iz

Proračuna

     

1.

Električna energija za javnu rasvjetu

 

243.903,00

 

300.000,00

 

19

 

4.

 

Održavanje vodovoda

 

227.642,80

 

280.000,00

 

38

 

       7.

 

 Čišćenje snijega na putevima

 

154.471,90

 

190.000,00

 

50

 

8.

 

Geodetsko katastarske usluge

 

40.650,50

 

50.000,00

 

60

 

10.

Izrada projektne dokumentacije kanalizacijskog sustava

 

0,00

 

0,00

 

154

 

12.

Izrada Urbanističkog plana autokampa Korana

 

0,00

 

0,00

 

156

 

13.

Izrada projekata poduzetničke zone Irinovac

 

8.130,10

 

10.000,00

 

157

 

14.

Izrada projektne dokumentacije za športsko rekreacijsku zonu Grabovac

 

0,00

 

0,00

 

159

 

14.a

Izrada izmjene projekta kulturnog centra Eugen Kvaternik

 

260.163,20

 

320.000,00

 

162

 

16.

Izrada katastarskih karata i geodetskih elaborata

 

121.951,50

 

150.000,00

 

166

 

18.

Izrada projektne dokumentacije za dječji vrtić

 

0,00

 

0,00

 

169

 

19.

Gradnja kulturnog centra Eugen Kvaternik

 

0,00

 

0,00

 

173

 

20.

Izgradnja poduzetničke zone

Grabovac – zatvorene

i otvorene tržnice

 

0,00

 

0,00

 

174

 

21.

Izgradnja poslovnog objekta u Rakovici – stambeno-poslovna uglovnica

 

40.650,50

 

50.000,00

 

175

 

22.

Izgradnja i uređenje dječjih i sportskih igrališta

 

0,00

 

0,00

 

176

 

24.

 

Izgradnja cesta kroz naselja

 

81.301,00

 

100.000,00

 

178

 

27.

 

Gradnja vodovoda

 

24.390,30

 

30.000,00

 

182

 

29.

Gradnja lokalnih vodovoda kroz naselja Rakovica – Oštarski Stanovi

 

44.715,55

 

55.000,00

 

184

 

30.

Uređenje Starog grada Drežnik

 

418.700.15

 

515.000,00

 

185

 

31.

Gradnja i sanacija deponije Ćuić Brdo

 

894.311,00

 

1.100.000,00

 

186

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

           

KLASA: 406-01/09-01/01

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 05.11.2009.

 

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆa

 

                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj