Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

OBAVIJEST POLITIČKIM STRANKAMA I KANDIDATIMA GRUPE BIRAČA

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica

 

OBAVIJEST

 

POLITIČKIM STRANKAMA I

KANDIDATIMA GRUPE BIRAČA

 

Upozoravaju se političke stranke i birači koji namjeravaju sudjelovati na izborima za izbor zastupnika u Hrvatski sabor te u izbornoj promidžbi na način da namjeravaju postavljati plakate, štandove, koristiti javne poslovne prostore u vlasništvu Općine Rakovica, da su dužne sukladno odredbama Odluke o postavljanju plakata, korištenju javnih površina i poslovnih prostora u političke svrhe (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 3/19 - godina izdavanja VI) zatražiti prethodne odobrenje Općine Rakovica.

 

Političke stranke i birači koji ne budu poštivali ovu obavijest i odredbe Odluke o postavljanju plakata, korištenju javnih površina i poslovnih prostora u političke svrhe (''Službeni glasnik Općine Rakovica'' broj 3/19 - godina izdavanja VI) bit će sankcionirani, a izborni materijal će biti uklonjen o njihovom trošku.

 

PREDSJEDNIK

Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj