Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

BIRAČKA MJESTA-IZBORI ZA ZASTUPNIKE U HRVATSKI SABOR - 05.07.2020 GODINE

O G L A S

T E M E LJ E M

Odluke o raspisivanju izbora za zastupnike u Hrvatski sabor (''Narodne novine'', broj 62/20)

IZBORI ĆE SE ODRŽATI U NEDJELJU

5. srpnja 2020. GODINE

U VREMENU OD 7,00 DO 19,00 sati

Općinsko Izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrđuje da su za izbor za zastupnike u Hrvatski sabor određena slijedeća biračka mjesta.

 

 

Biračko                  Broj:                        Naselja:                                            Prostorije

 

mjesto:                                                                                                          biračkog mjesta:__

 

 

 

RAKOVICA             1        Rakovica, Drage, Oštarski Stanovi,               VATROGASNI DOM

 

                                              Rakovičko Selište, Brajdić Selo, Jelov            DVD RAKOVICA

 

                                              Klanac, G. Močila, Broćanac,                           

 

                                              Brezovac, Ćuić Brdo, Lipovac,

 

                                              Mašvina, Stara Kršlja ___________________________________________________________________________

 

 

 

DREŽNIK GRAD    2         Drežnik Grad, Irinovac, Lipovača               VATROGASNI DOM

 

                                              i Sadilovac                                                  DVD DREŽNIK GRAD

 

 ___________________________________________________________________________

 

 

 

SELIŠTE

 

DREŽNIČKO           3          Selište Drežničko, Čatrnja i Korana          DVORANA KAPELE

 

U SELIŠTU DREŽNIČKOM                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

NOVA KRŠLJA       4          Nova Kršlja, Jamarje, Kordunski                   DRUŠTVENI DOM

 

                                                         Ljeskovac, Basara i Koranski Lug                        U NOVOJ KRŠLJI

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

GRABOVAC            5           Grabovac, Korita                         GRABOVACGRABOVAC 225                                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                   KUĆA MARICE RUPČIĆ

 

                                                                                                                                                      

 

__________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

                                                                                                                PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                    Kristijan Bitunjac, dip.iur., v.r.  

 

 

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj