Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ZAHVALA - SPELEKOM D.O.O.

Poštovani sugrađani!

Hvala vam na razumijevanju i pomoći oko sanacije velikog kvara nastalog puknućem cjevovoda u mjestu Grabovac kojim su dio Grabovca, Irinovca, Drežnik Grada i Sadilovca ostali bez vode na duži vremenski period. Djelatnici Spelekoma otklanjali su zahtjevno puknuće od 16,00 do 05,30 ujutro. Svakodnevno radimo kako bi stanovnicima Općine Rakovica osigurali stabilnu i kvalitetnu isporuku pitke vode, ali nažalost ponekad su u pitanju više sile na koje ne možemo utjecati.

S poštovanjem,

 

Direktor Spelekom d.o.o.

Marko Župan

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj