Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

1. PARTNERSKI SASTANAK ZA IZRADU STRATEGIJE RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA

U petak, 26. travnja 2019. održan je 1.partnerski sastanak za izradu Strategija razvoja turizma Općine Rakovica. 

 Draft verzija Strategije turizma, prezentacija sa sastanka, potpisna lista

      

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj