Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 19 Veljača 2020 435
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 714
Plan nabave za 2018. godinu 26 Ožujak 2018 933
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 1400
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 1195
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 1420
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 1694
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 2140
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1998
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 2322
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2392
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2457
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2417
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8604
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5388
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2900
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 3186
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4778
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 5223
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3324
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5732
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6272
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6766
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 5073
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 3150
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 5670
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 6320
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5898
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5964
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 5192
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 5043
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 5373
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5101
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5325
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4695
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 4723
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 4919
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 5296
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 4980
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 5141
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 5268
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 4908
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 3028
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 6235

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj