Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Planovi

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
PLAN NABAVE ZA 2020. GODINU 19 Veljača 2020 200
PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU 16 Siječanj 2019 556
Plan nabave za 2018. godinu 26 Ožujak 2018 775
Plan nabave za 2017. godinu 15 Veljača 2017 1247
Plan nabave za 2016. - III 17 Listopad 2016 1042
Plan nabave za 2016. - II 05 Srpanj 2016 1259
Plan nabave Općine Rakovica za 2016. 01 Lipanj 2016 1547
Plan nabave 2015. 12 Siječanj 2015 1998
Plan nabave za 2014. 06 Veljača 2014 1830
Plan razvojnih programa 07 Siječanj 2014 2175
Plan prijma u 2014. godini 04 Veljača 2014 2235
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2297
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2270
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8304
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5178
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2749
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 3076
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4571
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 5010
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3313
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5478
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5943
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6398
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4857
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 19 Prosinac 2011 2993
Plan pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini (GKŽ 37 11) 30 Rujan 2011 5395
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 6107
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5702
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5735
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4978
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4824
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 5150
Plan davanja koncesija za 2010. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4902
Plan davanja koncesija za 2011. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 5125
Srednjoročni plan davanja koncesija za period 2011.-2013. (GKŽ 51 10) 26 Studeni 2010 4500
Plan mreže dječjih vrtića na području Općine Rakovica (GKŽ 27 10) 09 Srpanj 2010 4518
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2010. (GKŽ 25 10=) 10 Lipanj 2010 4712
PROTUPOŽARNI PLANOVI (2010) (GKŽ 09 10) 17 Ožujak 2010 5080
PLAN NABAVE 2010. (GKŽ 07 10) 25 Veljača 2010 4776
Plan prijema u službu (GKŽ 07 10) 19 Veljača 2010 4926
Plan prijema u službu (GKŽ 28 09) 13 Kolovoz 2009 5057
PLAN NABAVE 2009 (GKŽ 11 09) 17 Ožujak 2009 4712
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2884
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5997

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj