Top Panel
Srijeda 12 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu (GKŽ 12 12)

Na temelju članka 55. stavak 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine« broj 68/07 i 88/10) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (»Glasnik Karlovačke županije«, broj 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na 33. sjednici održanoj 17. travnja 2012. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom propisuju uvjeti i mjesta pružanja ostalih turističkih usluga koje u smislu Zakona o pružanju usluga u turizmu uključuju iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i slično, pod uvjetima propisanim Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

 

Članak 2.

 

Pružanjem turističkih usluga iz članka 1. ove Odluke mogu se baviti fizičke i pravne osobe iz članka 3. stavka 1. Zakona o pružanju usluga u turizmu, a posjeduju rješenje o odobrenju za pružanje tih turističkih usluga nadležnog ureda državne uprave.

 

Članak 3.

 

Za pružanje usluga iz članka 1. ove Odluke pružatelj usluge obvezan je osigurati korisnike usluga od posljedica nesretnog slučaja.

 

Članak 4.

 

Usluge iz članka 1. ove Odluke mogu se pružati:

- na području Općine Rakovica, a da se pri tom ne ugrožava javni promet, javni red i mir,

- da se pruženom uslugom ne ometa normalan život i rad,

- da se ne ometa pristup privatnom vlasništvu i da se isto ne oštećuje,

- na mjestima koje konfiguracijom terena odgovaraju pojedinim uslugama, ako za te usluge pružatelj usluga ima dokaz o pravu vlasništva odnosno ugovor o zakupu zemljišta,

- na površinama koje su općinskom odlukom propisane za pružanje određenih usluga,

- na javnim cestama u naseljima pridržavajući se Zakona o sigurnosti prometa na cestama,

- na riječnim vodotocima gdje je to dozvoljeno Zakonom o vodama.

 

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Glasniku Karlovačke  županije«.

KLASA: 334-01/12-01/07

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 17.04.2012.

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

 

                                                                                                         

                  Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj