Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

ODLUKA o preraspodjeli sredstava II (GKŽ 20 12)

Na temelju članka 46. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08), članka 39. stavka 5. alineje 6. Statuta Općine Rakovica („Glasnik Karlovačke županije“ broj 21/09 i 12/12) i članka 8. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj  45/11), Općinski načelnik Općine Rakovica, donosi

 

O D L U K U

o preraspodjeli sredstava

 

I

 

            U Proračunu Općine Rakovica za 2012. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/11 i 12/12) preraspodjeljuju se sredstva između proračunskih stavaka na slijedeći način:

 

 1. U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Program C01 1001 Rashodi za redovnu djelatnost, Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje, smanjuju se planirana sredstva na podskupini 311 – Plaće, Izvor – opći prihodi i primici sa 554.000,00 kn za 11.000,00 kn i iznose 543.000,00 kn,

 

2.  U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Program C01 1001 Rashodi za redovnu djelatnost, Aktivnost A100001 Stručno, administrativno i tehničko osoblje, povećavaju se planirana sredstva na podskupini 312 – Ostali rashodi za zaposlene, Izvor – opći prihodi i primici sa 51.200,00 kn za 7.000,00 kn i iznose 58.200,00 kn,

 

3. U Razdjelu 003 – Jedinstveni upravni odjel, Program C01 1001 Rashodi za redovnu djelatnost, Tekući projekt T100001 Javni radovi, planira se podskupina 422 – Postrojenja i oprema, Izvor – opći prihodi i primici u iznosu od 4.000,00 kn.

 

II

 

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu („Glasnik Karlovačke županije“ broj 45/11 i 12/12).

III

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 400-09/12-01/02

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 02.05.2012.                                                                       OPĆINSKI NAČELNIK

 

 

                                                                                                               Franjo Franjković

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj