Top Panel
Četvrtak 02 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12)

Na temelju članka 14. Zakona o socijalnoj skrbi (''Narodne novine'' br. 57/11) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 32. sjednici održanoj dana 27.03.2012. godine donijelo je

 

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE

O PRAVU NA POMOĆ ZA STANOVANJE ZA 2012. GODINU

 

 

Članak 1.

 

U članku 1. Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 55/11) u stavku 1. točka 3. briše se.

 

U točki 4., koja sada postaje točka 3., iza riječi ''samac'' briše se zarez i dodaje riječ ''i'', iza riječi ''obitelj'' briše se zarez i stavlja točka, a riječi ''odnosno oni članovi obitelji, koji su važećim rješenjem Centra za socijalnu skrb Slunj, utvrđeni kao korisnici pomoći za uzdržavanje'' brišu se.

 

            U stavku 2. pod točkom A. riječi ''su zasebnim rješenjima Centra za socijalnu skrb utvrđeni kao korisnici prava na stalnu pomoć za uzdržavanje, a'' brišu se.

 

Članak 2.

 

            U članku 3. u točci 1. riječi ''(u pravilu osoba navedena u rješenju Centra za socijalnu skrb kao nositelj prava na pomoć za uzdržavanje)'' brišu se.

 

.           U točci 6. druga rečenica briše se.

 

            U točci 7. riječi ''prestanak prava na stalnu pomoć'' brišu se.

 

            U točci 10. podtočke b) i c) brišu se, a dosadašnje točke d) i e) postaju točke b) i c).

 

Članak 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 550-01/11-01/02

URBROJ:  2133/16-12-4

Rakovica,  27.03.2012.                                                     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

                                                                                                         Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj