Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013.

Na temelju članka  2. stavka 1. i članka 3. stavka 2. Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesije za ribnjake (''Narodne novine'', br. 45/09), te članka 23. Statuta  Općine (''Glasnik Karlovačke županije'', br. 21/09 i 12/12), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 40. sjednici održanoj dana  11.12.2012. godine donosi

 

ODLUKU

o financiranju programa uređenja zemljišta, ruralnog prostora i poticanja poljoprivredne proizvodnje u 2013. godini

 

 

Članak 1.

 

Ovom odlukom definiraju se uvjeti i način korištenja sredstva ostvarenih od prodaje i zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske, koja se  koriste za financiranje programa uređenja zemljišta i ruralne infrastrukture  na području Općine Rakovica u 2013. godini.

 

                                                                     Članak 2.

 

Općina Rakovica u toku 2013. godine planira prihode od:

- zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na poziciji Proračuna P 010 u iznosu od  75.000,00 kn,

- prodaje državnog poljoprivrednog zemljišta na poziciji Proračuna P 016 u iznosu od 50.000,00 kn,

- dugogodišnjeg zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na poziciji Proračuna P 020 u iznosu od  30.000,00 kn.

 

Članak 3.

 

Prihodi iz članka 2. ove Odluke planiraju se za financiranje slijedećih programa:

 

  1. Podmirenje troškova na provedbi raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem – geodetske usluge identifikacije i uvođenja u posjed, subvencije poljoprivrednicima, uređenje i održavanje poljskih putova, donacije za edukacije i sudjelovanje na izložbama, te ostali troškovi sređivanja dokumentacije;
  2. Izvor: Opći prihodi i primici – prihod od nefinancijske imovine (zakup državnog poljoprivrednog zemljišta), pozicije Proračuna R154 u iznosu od 60.000,00 kn – subvencije poljoprivrednicima i R155 u iznosu od 15.000,00 kn – geodetske usluge,

Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (prodaja državnog poljoprivrednog zemljišta), pozicija Proračuna R158 u iznosu od 50.000,00 kn – održavanje i uređenje poljskih putova,

            Izvor: Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (dugogodišnji zakup državnog  

            poljoprivrednog zemljišta), pozicije Proračuna R160 u iznosu od 25.000,00 kn –

           održavanje i uređenje poljskih putova i R161 u iznosu od 5.000,00 kn – donacije OPG-

           ima i PZ za edukacije i sudjelovanje na izložbama.

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 320-01/12-01/03

URBROJ: 2133/16-12-1

Rakovica, 11.12.2012.

                                                                                  PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj