Top Panel
Petak 30 Lis 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izvr┼íavanju Prora─Źuna Op─çine Rakovica za 2013. godinu

 

Na temelju ─Źlanka 14. i 39. Zakona o prora─Źunu (ÔÇ×Narodne novineÔÇť broj 87/08) i ─Źlanka 23. Statuta Op─çine Rakovica (ÔÇ×Glasnik Karlova─Źke ┼żupanijeÔÇť broj 21/09 i 12/12), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica na 39. sjednici odr┼żanoj┬á 21.11.2012. godine donijelo je

 

 

O D L U K U

o izvr┼íavanju Prora─Źuna Op─çine Rakovica za 2013. godinu

 

I┬á OP─ćE ODREDBE

 

─îlanak 1.

 

Ovom Odlukom ure─Ĺuje se struktura prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Prora─Źuna Op─çine Rakovica za 2013. godinu ( u daljnjem tekstu: Prora─Źun), na─Źin njegova izvr┼íavanja, na─Źin upravljanja prihodima i rashodima Prora─Źuna, prava i obveze korisnika prora─Źunskih sredstava, te kazne za neispunjavanje obveza kao i druga pitanja vezana uz izvr┼íavanje Prora─Źuna.

 

─îlanak 2.

 

Op─çi dio Prora─Źuna sastoji se od Ra─Źuna prihoda i rashoda te Ra─Źuna financiranja kao i Raspolo┼żivih sredstava iz prethodnih godina ( vi┼íak prihoda i rezerviranja),┬á a Posebni dio sadr┼żi raspored rashoda po nositeljima, programima, aktivnostima, projektima, namjenama i izvorima financiranja.

 

─îlanak 3.

 

Prora─Źunska sredstva koriste se za namjene utvr─Ĺene posebnim zakonima, odlukama Op─çinskog vije─ça i Op─çinskog na─Źelnika.

 

II  KORISNICI  PRORAČUNA

 

─îlanak 4.

 

Iz sredstava Prora─Źuna financiraju se i korisnici koji zbog zna─Źaja i korisnosti djelatnosti koju obavljaju ostvaruju prava na kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava.

Korisnici Prora─Źuna koriste sredstva sukladno ovoj Odluci, a ista im se dozna─Źuju sukladno financijskim mogu─çnostima i priljevu sredstava u Prora─Źun.

 

─îlanak 5.

 

Svi korisnici prora─Źunskih sredstava moraju ista koristiti za utvr─Ĺene namjene, ┼ítedljivo i racionalno.

 

─îlanak 6.

 

Korisnici sredstava koji prora─Źunska sredstva koriste u iznosu ve─çem od 30.000,00 kn┬á obvezni su podnijeti Op─çinskom vije─çu┬á izvje┼ítaj o radu┬á┬á do 01. lipnja teku─çe godine za prethodnu godinu.

III  IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

─îlanak 7.

 

Prora─Źun se izvr┼íava sukladno dinamici priljeva sredstva.

Ukoliko prihodi tijekom godine ne dolaze┬á┬á planiranom dinamikom i u predvi─Ĺenim iznosima, Op─çinski na─Źelnik mo┼że da bi se odr┼żala uravnote┼żenost Prora─Źuna, privremeno smanjiti iznose sredstava koje su u Posebnom dijelu Prora─Źuna predvi─Ĺene za posebne namjene, ukoliko se time┬á bitno ne ugro┼żava obavljanje poslova za koje u sredstva planirana.

 

─îlanak 8.

 

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga┬á provodi se u skladu s propisima o javnoj nabavi roba i usluga te izvo─Ĺenju┬á radova.

 

─îlanak 9.

 

Op─çinski na─Źelnik mo┼że preraspodijeliti sredstva izme─Ĺu pojedinih stavaka i izme─Ĺu pojedinih korisnika u okviru odredbi ─Źlanka 46. Zakona o prora─Źunu.

Op─çinski na─Źelnik ─çe o izvr┼íenoj preraspodjeli izvijestiti Op─çinsko vije─çe na prvoj slijede─çoj sjednici Vije─ça┬á koja ─çe se odr┼żati ┬ánakon dono┼íenja odluke o preraspodjeli sredstava.

 

─îlanak 10.

 

Naredbodavatelj za izvr┼íavanje Prora─Źuna je Op─çinski na─Źelnik.

Op─çinski na─Źelnik mo┼że samostalno raspolagati pokretninama i nekretninama samo u iznosu vrijednosti do 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u Prora─Źunu Op─çine Rakovica u 2012. godini.

 

─îlanak 11.

 

Op─çinski na─Źelnik mo┼że svojom odlukom u cijelosti ili djelomi─Źno otpisati dug fizi─Źke ili pravne osobe prema Op─çini ukoliko je isti u prethodnim postupcima naplate nenaplativ i to najvi┼íe do iznosa od 10.000,00 kn.

Dug se smatra nenaplativim:

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ukoliko je du┼żnik fizi─Źka osoba odselila iz RH u drugu dr┼żavu

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ukoliko je du┼żnik fizi─Źka osoba nezaposlena, nesposobna za privre─Ĺivanje, bez imovine ─Źijom bi se prodajom mogao naplatiti dug

Op─çinski na─Źelnik mo┼że svojom odlukom utvrditi pravo du┼żniku ÔÇô fizi─Źkoj ili pravnoj osobi pla─çanje duga u obrocima ukoliko je fizi─Źka osoba nezaposlena ili ostvaruje mala osobna primanja.

 

─îlanak 12.

 

O kori┼ítenju sredstava prora─Źunske zalihe odlu─Źuje Op─çinski na─Źelnik

O kori┼ítenju sredstava prora─Źunske zalihe Op─çinski na─Źelnik izvje┼í─çuje Op─çinsko vije─çe polugodi┼ínje.

 

─îlanak 13.

 

Iznimno, Op─çina mo┼że odlukom Op─çinskog vije─ça stjecati udjele u kapitalu trgova─Źkih dru┼ítava i javnih ustanova i to ulaganjem u pokretnine i nekretnine.

 

─îlanak 14.

 

Ako se u tijeku izvr┼íavanja Prora─Źuna utvrdi da su sredstva Prora─Źuna nepravilno kori┼ítena, korisniku ─çe se umanjiti sredstva u visini nenamjenski iskori┼ítenih sredstava ili ─çe se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila namjenski utro┼íena.

Odluku o umanjenu i obustavi doznake sredstava donijet ─çe Op─çinski na─Źelnik.

 

─îlanak 15.

 

Aktivnosti i kapitalni projekti u slu─Źaju kada nisu izvr┼íeni do kraja teku─çe godine mogu se prenijeti i izvr┼íavati u slijede─çoj godini.

 

─îlanak 16.

 

Sredstva raspore─Ĺena u rashodima i izdacima Prora─Źuna izvr┼íavat ─çe se kako slijedi:

 

1. RAZDJEL 001 PREDSTVNI─îKA TIJELA

Glavni program A01 Predstavni─Źka tijela, povjerenstva i sl.

Programi Op─çinsko vije─çe i Povjerenstva izvr┼íavati ─çe se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih ra─Źuna.

Program Politi─Źke stranke izvr┼íavati ─çe se na osnovu Odluke o raspore─Ĺivanju sredstava za financiranje politi─Źkih stranaka zastupljenih u Op─çinskom vije─çu Op─çine Rakovica za 2012. godinu sukladno Zakonu o financiranju politi─Źkih aktivnosti i izborne promid┼żbe i to uplatom tromjese─Źja ili iznimno iz opravdanih zahtjeva jednokratnom uplatom ukupnog iznosa.

Teku─çi projekti Izbori izvr┼íavat ─çe se na osnovi Odluka o visini naknada te temeljem ispostavljenih ra─Źuna.

Program Mjesni odbori izvr┼íavati ─çe se na osnovi Odluka o visini naknada za rad u Vije─çu mjesnih odbora┬á i ra─Źuna za tro┼íkove reprezentacije i nabave materijala ili dijelova za radove na podru─Źjima mjesnih odbora, a temeljem ispostavljenih predra─Źuna ili ra─Źuna za nabavu materijala na osnovu prethodno odobrene nabave.

Program Savjet mladih izvr┼íavati ─çe se na osnovu Zakona o savjetu mladih te Odluke o osnivanju savjeta mladih Op─çine Rakovica, a po ispostavljenim obra─Źunima dnevnica i putnih tro┼íkova u visini neoporezivog iznosa, te temeljem ispostavljenih predra─Źuna ili ra─Źuna za nabavu materijala potrebnog za rad Savjeta.

 

2. RAZDJEL 002 IZVRŠNA TIJELA

Glavni program B01 Op─çinski na─Źelnik i Zamjenik op─çinskog na─Źelnika

Program Rashodi za Op─çinskog na─Źelnika ÔÇô na temelju Odluke o pla─çi i drugim pravima iz radnog odnosa Op─çinskog na─Źelnika, Odluke o naknadi za rad Op─çinskog, osnovici za obra─Źun pla─çe Op─çinskog na─Źelnika i drugih akata i pravnih propisa kojima se ure─Ĺuju materijalna prava, a na temelju putnih naloga, obra─Źuna, ra─Źuna i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih ra─Źuna i dospjelih obveza.

Program Rashodi za Zamjenika op─çinskog na─Źelnika ÔÇô na temelju Odluke o pla─çi i drugim pravima iz radnog odnosa Zamjenika op─çinskog na─Źelnika ukoliko┬á isti odlu─Źi zasnovati radni odnos ili┬á Odluke o naknadi za rad Zamjenika op─çinskog na─Źelnika koji du┼żnost obavlja┬á bez zasnivanja radnog odnosa, osnovici za obra─Źun pla─çe Zamjenika Op─çinskog na─Źelnika i drugih akata i pravnih propisa kojima se ure─Ĺuju materijalna prava, a na temelju putnih naloga, obra─Źuna, ra─Źuna i druge dokumentacije, te na temelju ispostavljenih ra─Źuna i dospjelih obveza.

 

3. RAZDJEL 003 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Glavni program C01 Jedinstveni upravni odjel

Program Rashodi za redovnu djelatnost ÔÇô na temelju Odluke o koeficijentima za obra─Źun pla─çe slu┼żbenika i namje┼ítenika, Pravilnika o unutarnjem redu u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica, Odluka o osnovici za obra─Źun pla─çe slu┼żbenika i namje┼ítenika, Pravilnika o radu lokalnih slu┼żbenika i namje┼ítenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Op─çine Rakovica, Pravilniku o kriterijima za utvr─Ĺivanju nadprosje─Źnih rezultata i na─Źinu isplate dodataka za uspje┼ínost u radu kao i drugih akata i zakonskih propisa kojima se ure─Ĺuju materijalna prava, te putnih naloga, obra─Źuna, ra─Źuna i druge dokumentacije i dospjelih obveza.

 

Glavni program D01 Protupo┼żarna i civilna za┼ítita

Program Rad DVD-a i civilne za┼ítite ÔÇô na osnovu Zakona o vatrogastvu kroz tromjese─Źne isplate za redovan rad DVD-a Rakovica i DVD-a Dre┼żnik Grad, te na osnovu Zaklju─Źka o kapitalnoj donaciji i ispostavljenih ra─Źuna za izvr┼íene usluge. Teku─çe donacije ispla─çuju se tromjese─Źno na osnovu obra─Źuna uz podno┼íenje zahtjeva s dokazima o┬á namjenskom tro┼íenju ispla─çenih prethodnih donacija ili iznimno iz opravdanih razloga u vidu akontacije za tromjese─Źje i prije izvr┼íenog obra─Źuna.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaklju─Źka o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjev za isplatu i dostavljen ra─Źun, situaciju ili ugovor. Ostale usluge na osnovu ra─Źuna.

 

Glavni program E01 Predškolski odgoj i obrazovanje

Program Pred┼íkolski odgoj izvr┼íavati ─çe se na osnovu zahtjeva, ispostavljenih ra─Źuna, Odluka o sufinanciranju, Socijalnog programa, Odluke o stipendijama, a za malu ┼íkolu tromjese─Źno uz dostavljen obra─Źun tro┼íkova.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaklju─Źka┬á o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjev za isplatu i dostavljen┬á ra─Źun, situaciju ili ugovor.

 

Glavni program F 01 Gospodarstvo

Program Razvoj turizma ÔÇô teku─çe donacije za redovan rad izvr┼íavat ─çe se uplatom sredstava prvog tromjese─Źja po osiguranju sredstava, a ostale tromjese─Źne isplate po dostavljenom zahtjevu i izvje┼í─çu o namjenski utro┼íenim prethodno ispla─çenim sredstvima tromjese─Źja.

Kapitalne donacije odobravaju se na osnovu Zaklju─Źka o kapitalnoj donaciji uz prethodno podnesen zahtjeva za isplatu i dostavljen ra─Źun, situaciju ili ugovor.

Program Razvoj poduzetni┼ítva izvr┼íavati ─çe se na osnovu dostavljenih zahtjeva za donacije, odluka ili sporazuma o sufinanciranju, ispostavljenih ra─Źuna ili sklopljenih ugovora za usluge.

Kapitalni projekt Poduzetni─Źka zona Grabovac na osnovu Zakona o javnoj nabavi ili na osnovu ispostavljenih ra─Źuna ili sklopljenih ugovora.

 

Glavni program G01 Kultura i sport

Program O─Źuvanje i primicanje kulturne ba┼ítine i Program Javne potrebe u ┼íportu na osnovu Programa kulturnih i sportskih doga─Ĺanja, ispostavljenih ra─Źuna za usluge ili nabavu, ugovora za radove ili usluge, Odluke za donaciju po zahtjevu fizi─Źkih ili pravnih osoba, te teku─çe donacije uplatom prvog tromjese─Źja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvje┼í─çu o namjenski utro┼íenim prethodno odobrenim sredstvima tromjese─Źja. Iznimno sredstva se mogu odobriti polugodi┼ínje ili┬á u ukupno odobrenom iznosu ukoliko za to postoji opravdan razlog uz predo─Źenje dokaza o istom ( ra─Źuni, predra─Źuni , obrazlo┼żenja.)

 

Glavni program H01 Komunalni poslovi

Program Odr┼żavanje komunalne infrastrukture na osnovu Programa odr┼żavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih poslova, ugovora ili sporazuma te ispostavljenih ra─Źuna, situacija ili ugovora.

Program Ostale potrebe komunalnog gospodarstva i stanovanja i Program Groblja i mrtva─Źnice na osnovu ispostavljenih ra─Źuna, sporazuma, situacija ili ugovora.

Program Izgradnja komunalne infrastrukture ┬ána osnovu Programa gradnje objekata i ure─Ĺaja komunalne infrastrukture, izvo─Ĺenje radova ili usluga na osnovu ugovora ili ra─Źuna.

Kapitalne pomo─çi na osnovu Zaklju─Źka o dodjeli kapitalne pomo─çi.

 

Glavni program I01 Socijalni programi i pomo─çi

Program Socijalna i humanitarna skrb ┬á-┬á na osnovu Socijalnog programa Op─çine Rakovica, na osnovu rje┼íenja o jednokratnoj pomo─çi po zahtjevima gra─Ĺana uz predo─Źenje dokaza o opravdanosti zahtjeva, na osnovu Odluke Karlova─Źke ┼żupanije o isplati sredstava pomo─çi za ogrjev, kapitalne┬á donacije na osnovu Zaklju─Źka o kapitalnoj donaciji┬á i Sporazuma o zajedni─Źkom sufinanciranju sa Crvenim kri┼żem, a┬á teku─çe donacije uplatom prvog tromjese─Źja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenom zahtjevu i izvje┼í─çu o namjenski utro┼íenim prethodno odobrenim sredstvima tromjese─Źja.

 

Glavni program K01 Ostale javne potrebe

Program Teku─çe donacije udrugama ┬áizvr┼íavati ─çe se uplatom prvog tromjese─Źja po osiguranju sredstava, a ostale isplate po dostavljenim zahtjevima i izvje┼í─çu o namjenski utro┼íenim prethodno odobrenim sredstvima tromjese─Źja, iznimno sredstva se mogu odobriti┬á i u ukupnom┬á iznosu teku─çe donacije ukoliko za to postoji opravdan razlog uz predo─Źenje dokaza o istom.

 

IV ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 17.

 

Korisnicima Prora─Źuna obustaviti ─çe se doznaka sredstava u slijede─çim slu─Źajevima:

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ako dozna─Źena sredstva ne koristi za odobrene namjene,

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ukoliko korisnik dobije sredstva za tra┼żene aktivnosti iz drugih izvora,

-          ukoliko se ne podnese izvješće o utrošenim prethodno odobrenim sredstvima,

-┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ukoliko se u Prora─Źunu ne osigura dovoljan priliv sredstava za planirane namjene.

 

─îlanak 18.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ÔÇ×Glasniku Karlova─Źke ┼żupanijeÔÇť, a primjenjuje se od 01. sije─Źnja 2013. godine.

 

 

KLASA: 400-08/12-01/05

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 21.12.2012.                                  

 

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á ┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á PREDSJEDNIK OP─ćINSKOG VIJE─ćA

 

 

                                                                                              Zoran Luketić, bacc.oec.

 

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj