Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KARLOVAČKA ŽUPANIJA
OPĆINA RAKOVICA

Jedinstveni upravni odjel

 

Nakon izvršenog uvida u dokumentaciju utvrđene su pogreške u prijepisu teksta te se daje slijedeći

 

ISPRAVAK

ODLUKE

o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu

 

I.

U članku 2. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 55/11) iza podstavka 3. treba stajati novi podstavak 4. koji glasi:

''- javni objekti čiji je investitor Republika Hrvatska.''

 

Obrazloženje

Prilikom prijepisa radnog materijala u konačni tekst usvojene odluke nije unesen i tekst usvojenog amandmana kojim je izvršena gore navedena dopuna u odnosu na prijedlog odluke dostavljen u materijalima za sjednicu.

 

KLASA: 021-05/11-01/14

URBROJ: 2133/16-12-2

Rakovica, 10.01.2012.

                                                                                         Pomoćnik pročelnika - tajnik

                                                                                                Kristijan Bitunjac, dipl. iur.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj