Top Panel
Ponedjeljak 21 Ruj 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjenama i dopunama odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 55 11)

 

 

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (''Narodne novine'' br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćen tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09 i 49/11), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br.  21/09),  Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 30. sjednici održanoj dana 28.12.2011. godine donijelo je

 

ODLUKU

o izmjenama i dopunama

odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

U članku 6. Odluke o komunalnom doprinosu (''Glasnik Karlovačke županije'', broj 37/04, 43/05 i 50/08) iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

 ''Iznos komunalnog doprinosa utvrđen rješenjem Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica, obveznik komunalnog doprinosa, kojem se komunalni doprinos obračunava u svrhu donošenja rješenja o izvedenom stanju sukladno odredbama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, dužan je uplatiti jednokratno u roku od 8 (osam) dana od dana izvršnosti rješenja.''

 

Članak 2.

Članak 7. mijenja se i glasi:

 ''Vlasnika građevne čestice, odnosno investitora može se potpuno ili djelomično osloboditi plaćanja komunalnog doprinosa u slučajevima kada se grade:

- javni objekti čiji je investitor Općina Rakovica,

- javni sakralni objekti,

- pojedinačni stambeni objekti građana s pravom na naseljavanje i stambeno zbrinjavanje sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji.''

 

Članak 3.

 Članak 8. mijenja se i glasi:

 ''U slučaju potpunog ili djelomičnog oslobađanja obveznika od plaćanja komunalnog doprinosa, iznos sredstava iz kojih će se namiriti razlika u prihodima od komunalnog doprinosa osigurat će se iz općih prihoda.''

 

Članak 4.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 363-01/11-01/10

URBROJ: 2133/16-11-1

Rakovica, 28.12.2011.                                                                                                                                

                                                                               

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj