Top Panel
Petak 05 Lip 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o koeficijentima službenika i namještenika

 

 

Na temelju članka 10. stavka 1. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'' br. 28/10), Općinsko vijeće Općine Rakovica, na prijedlog općinskog načelnika, na 16. sjednici održanoj dana 22.09.2010. godine donosi

 

ODLUKU

o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.

 

Članak 2.

Koeficijenti za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica iznose:

 

R. BR.

                               RADNO MJESTO

  KOEFICIJENT

KLASIFIKACIJSKI

RANG

1.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela

2,87

1.

     2.

Pomoćnik pročelnika – tajnik

2,85

2.

3.

 

Viši stručni suradnik za gospodarstvo i europske integracije

 

2,57

6.

 4.

 

Stručni suradnik za proračun i javnu nabavu

 

2,45

8.

 5.

 

  Stručni suradnik za prostorno planiranje,

  zaštitu okoliša i infrastrukturu

 

2,45

8.

      6.

Administrativni i računovodstveni referent

1,97

11.

      7.

Referent za naplatu općinskih prihoda

 

1,97

11.

      8.

Referent —  komunalni redar

1,97

11.

      9.

Spremač

1,00

13.

 

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci za osobe u muškom rodu, uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

 

Članak 4.

Najkasnije u roku od 30 dana od stupanja na snagu ove Odluke pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica.

Općinski načelnik će u roku iz stavka 1. ovog članka donijeti rješenje o plaći pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica.

 

Članak 5.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 33/06), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 34/07), Odluka o izmjenama odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (KLASA: 022-05/09-01/04, URBROJ: 2133/16-09-12 od dana 20. ožujka 2009. godine), Odluka o izmjeni odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 33/09) i Ispravak Odluke o izmjeni odluke o kriterijima za utvrđivanje plaća djelatnika općinske uprave (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 35/09).

 

Članak 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA:  120-01/10-01/04

URBROJ: 2133/16-10-1                   

Rakovica, 22.09.2010.               

                                                                                            Predsjednik Općinskog vijeća

                                                                                                 Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj