Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010.

 

 

Na temelju članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (''Narodne novine'', broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09), članka 41. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09), te članka 82. Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 21/09) Općinski načelnik Općine Rakovica dana 08. rujna 2010. godine, podnosi

 

 

IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE RAKOVICA

za razdoblje od siječnja do lipnja 2010. godine

 

Općina Rakovica se, unatoč svojim skromnim financijskim i kadrovskim mogućnostima i svim otporima, trudila i proteklo polugodište, sa više ili manje uspjeha, nastaviti realizirati neke prije započete glavne ifrastrukturne projekte u cilju razvoja turizma i ukupnog gospodarstva. To nam se nameće kao nužna potreba, htjeli mi to ili ne.

Općina mora, unatoč tome što nema dovoljno svojih vlastitih kapitalnih sredstava, neodložno činiti nove ogromne iskorake, i čini ih, u osiguranju nedostajuće i neophodne krupne infrastrukture kao predpostavke razvoja, zajedno sa državnim institucijama i susjednim lokalnim jedinicama; poput: izgradnje sustava regionalne vodoopskrbe, zatim sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, dovođenje veći prijenosnih elektrosustava većeg kapaciteta na područje Općine, sanacije glavne deponije na Ćuić Brdu, brže povezivanje turista sa „dalmatinom“, nastavak modernizacije lokalnih i županijskih cesta, internetskih veza, te pripremu novih terena i postojećih poduzetničkih zona za  nove poduzetnike, proizvođače i ulagače, koji se pojavljuju sve više i više, kako iz naše sredine, tako iz drugih djelova Hrvatske odnosno drugih zemalja, jer su oduševljeni ovim krajem.

To nam dodatno uljeva samopouzdanje i daje poticaj da ustrajavamo na našim glavnim projektima i planovima od općeg i javnog interesa, sve do njihove što brže realizacije. Sada smo, kako vidite, nakon obnove ratom razorenog, na prekretnici. Ili pošto poto osigurati svu potrebitu krupnu infrastrukturu koju smo započeli, koja je bitan preduvjet razvoja, pa značajno pokrenuti gospodarstvo i proizvodnju i tako zadržati mlade ljude i privući poneke iz drugih krajeva), ili vegetirati i stagnirati u ukupnom napretku kao starački i penzionerski kraj, sve do potpunog gašenja ove Općine, uz nove nestašice pitke vode zbog dotrajalog postojećeg sustava sa PL. jezera i odbacivanja projekata za zaštitu prirode i okoliša i zbrinjavanja otpadnih voda. Takva zadaća i misija Općini nije nimalo laka u ovim nepredvidivim turbulentnim i teškim vremenima. Zato bez našeg međusobnog jedinstva i konsenzusa u svim vidovima života i rada uz potporu viših državnih institucija, neće biti velikih uspjeha i pomaka, jer nas nadležne institucije koje i same prolaze krizu i oprezne su kod financiranja, neće ozbiljno respektirati, kao pouzdanog partnera.

Rad na dozvolama za južni krak Regionalnog vodovoda od Ličke jesenice do vodospreme Lisina je, nažalost, u zastoju, pa sam zamolio Župana Vučića, dožupana Banjavčića i saborske zastupnike da svojim utjecajem pomognu stvari pokrenuti sa mrtve točke. Ishođena je lokacijska dozvole i glavni projekt sredstvima Europske unije, slijedi potvrda glavnog projekta i pronalaženje investicija za radove,  uz pomoć Karlovačke i Ličko – senjske županije, susjednih lokalnih samouprava, Hrvatskih voda i EU fondova, no zapelo je na izvlaštenju u Ličko - senjskoj županiji.

Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda nakon što je ušao je u duboku fazu projektiranja i ishođenja dozvola uz nesebičnu potporu Hrvatskih voda također je obustavljen jer su Hrvatske vode iznenada postupile neodgovorno i odustale od planske lokacije Pučaj između Čatrnje i Drežnik Grada i izmislile neku drugu koja će služiti samo za dva hotela i dva naselja (Rastovaču i Mukinje) i to sve zbog iznimnog i uglavnom neargumentiranog politiziranja stranaka na vlasti i lakomislenih pojedinaca u samom Drežnik Gradu koji su apriori i ultimativno protiv lokacije, gubeći iz vida da nema idealnih pa čak ni boljih riješenja i da time mogu nepovratno unazaditi razvoj cijele općine ali i, sasvim sigurno, samog Drežnik Grada, ne postižući time ama baš ništa dobroga za svoj kraj. - Što je najžalosnije, redovito se stvara fama najčešće baš oko takvih i sličnih zajedničkih projekata od javnog intersa , koje svatko neodgovorno šutira jer su zajednički, pa svatko daje sebi pravo da ih neodgovorno i kratkovidno opstruira, ne misleći kako se teško osiguravaju sredstva za takve skupocijene javne projekte i sustave. Jači ih sanjaju jer nemaju sredstva za iste, a mi ih dobijemo i bahato odbacimo, umjesto konstruktivno iskoristimo. Da se radi o nečem privatnom svi bi dodvornički šutjeli pa makar fekalije tekle ispred kućnih pragova, ali kada je javno dobro u pitanju svi su na nogama, kao da se radi o diverziji. Dužni smo štititi i promicati javno dobro na razuman i argumentiran način, a ne primitivno popljuvati gdje koga stignemo kada se pokrene bilo kakav krucijalni projekt od javnog interesa. To je na žalost već uobičajena klasika, ne prati se razvoj tehnologija, ali ipak se svi predstavljamo sveznalicama i sve činimo da baš u tome pokažemo „svoje mišiće i negativne emocije kao svoju zabrinutost i veliku skrb za svoje mjesto – ne pitajući kako dalje, poslije destrukcije“, opstruirajući ono što je zajedničko a to su projekti od javnog interesa, koje je bukačima najlakše minirati. Unatoč tome mi smo uglavnom poštivali sve odluke općine, svu zakonsku proceduru zaštite okoliša, zakonsku regulativu i struku te inzistiramo na još boljim rješenjima (jer je možda bilo i propusta u projektiranju), ali ako ultimativno i iracionalno zahtjevamo mjenjanje lokacija svaki peti dan, što onda dobra radimo – čudimo se i Hrvatskim vodama da su olako nasjele na prigovore i odustale od ove vrijedne investicije. Zatražili smo zato inspekcijsku i stručnu  superviziju, potom javnu i svaku drugu odgovornost projektanta ako su učinjeni propusti u postupku, ali i javnu odgovornost Hrvatskih voda i MO Drežnik Grada, ako se ispostavi suprotno.

Dužan sam ponovo upozoriti na neodrživo stanje sadašnjeg zagađenja okoliša, koje se mora spriječiti na najpovoljniji mogući, zakonom propisani način, poštivajući načelo zakonitosti i struke. Ekonomično trošenja javnih sredstava i transparentnost nisu prilika za opstrukcije već poziv na razum, na što nas obvezuju već usvojeni, vrlo strogi, zakoni žaštite prirode i zaštite javnog interesa RH i EU, koji je uvijek iznad onog pojedinačnog intresa ili interesa usprotivljenih skupina. Tražili smo mišljenja neovisnih stručnjaka ali zatražili kontrolu postupka nadležnih državnih inspekcija, lokacija po svemu sudeći nije ishitrena već potpuno optimalna. Možda omjer precrpnih stanica i adekvatnih uređaja nisu dobro računski analizirani prezentirani u projektu kao i eventualni manji propusti u postojećoj studiji utjecaja na okoliš. No još će se, za svaki slučaj morati nedvosmisleno, inspekcijski stručno provjeriti sva postojeća dokumentacija i procedura, kao i lokacija. To smo zatražili i na prvom okruglom stolu u veljači 2010. godine. No umjesto toga šikaniranje i od strane Hrvatskih voda.

Što se poslovnih zona tiče još uvijek za prvu etapu velike zone Grabovac čekamo obavjest europskog fonda o mogućem sufinanciraju eko etno tržnice. Za zonu Čatrnja je  usvojen detaljni UPU, očekuje se projektiranje i izgradnja velikih turist. ugostit. i rekreativnih objekata.

 

Sada želimo pobrojati koje smo to konkretne projekte kao Općina do sada realizirali u 2009./ 2010.godini?:

Uskoro kreću radovi sanacije glavne deponije Ćuić Brdo, konačno možemo odahnuti, nakon tri pokušaja, odabran je putem javnog nadmetanja i odbacivanja dvije žalbe od strane Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, izvoditelj radova. Vrijednost zajedničke investicije Fonda za zaštitu okoliša i općine Rakovica je cca 5,5 mil kn. Općina mora dobro voditi računa o preuzetoj obvezi sufinanciranja svojih 1,2 mil kn za tu namjenu. Ovo je prioritet koji ne možemo ne ispoštivati unatoč našim skromnim prihodima.

Gotov je projekt nogostupa sa dozvolom za naselje Grabovac i kandidiran u paketu sa zonom za sredstva EU; uklonjena je opasna ruševna zgrada u centru naselja Rakovica i izprojektirana zamjenska – višestambena umjesto pansiona, očekuje se iduće godine gradnja u aranžmanu Države; pokrenuta je izmjena i dopuna sadašnjeg Prostornog plana Općine, koji će biti prekretnica bržeg razvoja, pozivam sve da dadu svoje prijedloge i primjedbe kako bi bio što jednostavniji i kompletniji jamac  izgradnje kuća i poslovnih objekata. Školsko igralište u Rakovici ugovoreno je za proširivanje radi zadovoljenja minimalnih standarda za nogometne turnire višeg ranga; započeto uređenje dječjeg igrališta u Drežnik Gradu donacijama koje je osiguralo Društvo naša djeca općine Rakovica. Ovdje treba zahvaliti Kordunu Slunj na novoizgrađenom marketu u centru Drežnik Grada, koji od sutra počima sa radom. Županijska uprava za ceste ugovorila je rekonstrukciju dotrajalog asfalta u Jelovom Klancu, od križanja do Tigra i modernizaciju novih 500 m prema Lipovcu, Mašvini i Staroj kršlji. Osigurali smo zajednička sredstva sa MRRŠIVG za modernizaciju pristupne ceste do Baraćevih spilja u Novoj kršlji, u dužini 400 m; pomogli smo župi Rakovica u financiranju izrade fasade na župnom stanu; sa TZ- om isfinancirana je i izrađena izvedbena dokumentacija svih ruta eko-muzeja Rakovica pod nazivom Plitvičke doline; sanirana divlja deponija u Oštarskim stanovima. 200 000, 00 kn interventno smo namaknuli DVD-u Rakovica za nastavak unutarnjih građevinskih radova i neophodnog uređenja višenamjenskog, svima društveno korisnog vatrogasnog doma; izrađena je studija utjecaja na okoliš za novu trasu državne ceste D-42 kao brže poveznice sa „dalmatinom“ u Ogulinu, a prolazi izvan granica Nac. parka Pl. jezera, od Saborskog do Grabovca. Dovršili smo zajedničko znanstveno - povijesno istraživanje u slunjsko –  plitvičkom kraju, svih ratnih događanja od 1991. do 1995. godine, temeljito i objektivno rekonstruirali ta događanja i objavili iznimno vrijedan  grandiozni povijesni dokument, dvotomni zbornik pod nazivom „Zločin bez kazne“, autora Ivana Strižića, koja će biti dragocjen, neuništiv spomenik i relevantan povijesni izvor za buduće generacije. Glavni vodovod Rakovica, Oštarski stanovi, Rakovičko selište dovršen je, vrijednost investicije je 2,5 mil kn, izvoditelj Aquaterm Karlovac, u tijeku je izvođenje radova priključivanja kućanstava (200 000, 00 kn), koje izvodi Spelekom d.o.o.; područna škola Hrvatskih branitelja u Selištu Drežničkom je završena, dovršetak igrališta kraj iste u zastoju jer ove godine nema sredstava za nastavak; novi  vatrogasni dom u Drežnik Gradu dovršen je sredstvima općine i Države, investicija vrijedna 2,5 mil kn, opremanje je u tijeku; uspješno je konstruktivno obnovljena zahtjevna obrambena kula spomeničkog kompleksa, starog grada Drežnika, zajedničkim sredstvima Ministarstva kulture i općine Rakovica i zatražena sredstva za muzeološko opremanje iste za turistički razgled, pod budnim okom konzervatora. Investicija je vrijedna cca 3 mil kn. Formira se športska zona Pogledalo, priprema i provode natječaji za ustupanje poljoprivrednog zemljište zainteresiranim proizvođačima, uključujući kompleks oko farme Sadilovac (koja i dalje ostaje u vlasništvu KIM-a Karlovac, koji ju nastoji prodati, bilo sadašnjem korisniku ili novom kupcu, dok Promilk d.o.o. razmišlja o novoj lokaciji. Provodi se nadalje sufinanciranje poduzetništva, redovno se održavaju javne površine i plaćaju javne usluge poput javne rasvete, održavanje cesta, groblja, čišćenje snijega i drugo, sufinanciranje školstva, financiranje predškole, sufinanciranje socijale, športa, zdravstva, vjerskih objekata, javnih radova, udruga, društava, manifestacija, itd.

Izmjene i dopune Prostornog plana su u tijeku, prilika je i pozivam vas da unesete sve privatne potrebe za građevinskim zemljištem koje želite a do sada niste, koje ćete izgraditi ili na kojim temeljima od davnih dana, već jesu vaše obnovljene kuće. Glede javnog općinskog interesa smatram ovaj Plan presudnim preduvjetom i momentom za budući razvoj cijele Općine, ili stagnaciju ove Općine, ako to ne iskoristimo, prepoznamo i ne posložimo kako treba. Jasno se pokazuje da tvrdoglava policentričnost jačih naselja ove Općine neće dobro završiti. Prevlačenju i podmetanjima između jačih naselja, osobito Drežnik Grada i Rakovice nema kraja. Svi smo taoci tih prepiski i svi gubimo zbog toga. Ili ćemo ubrzo sazoriti i odrasti ili propasti. Izlaz je možda u tome, i posljednja šansa prije reforme lokalne samouprave, da formiramo u ovom Prostornom planu konture jednog početnog funkcionalnog centra u Prostornom planu koji žele svi naši stanovnici i turisti te tako sva jača naselja konačno funkcionalno spojimo u jednu buduću urbanu cjelinu, jedinstven gradić sa unaprijed dogovorenim imenom ili ćemo propasti i ostati zadnji u iscrpljujućem utrpavanju svega i svačega, što je neodrživo za malu općinu. Kad to kažem imam u vidu potrebu teritorijalnog objedinjavanja uz apsolutno poštivanje dostojanstva i interesa opstanka svakog pojedinog naselja u toj cjelini ili budućem gradiću. Ali imam u vidu i pogodnost terena za razvoj, za gospodarski i urbani centar, što nema svako naselje jer je tijesno ili infrastrukturno, reljefno i imovinsko pravno teško ili nikako izvedivo i ne adekvatno. Ne valja odbacivati i omalovažavati već uočene datosti, prirodne i infrastrukturne prednosti svakog terena za neke sadržaje koji se već sami po sebi nameću, samo ih pametno osmisliti za dobro svih. To nam je čini se pravo rješenje za budućnost. Sada sve dupliramo i stojimo na mjestu dok se drugi razvijaju a s druge strane nedostaju nam najbitniji sadržaji jer ovi ne pokrivaju sav teren ravnomjerno. Financijski je to ne neodrživo i ne funkcionalno: dupliranje infrastrukture, uređaja, deponija, pošta, centrala, vatrogasnih domova, dok ostala sela od toga nemaju ništa. Postojeći objekti nisu neiskoristivi, mogu se i prenamjeniti, višak možemo uvijek iskoristiti u druge potrebnije svrhe.

Zato sam nedavno naveo primjer razvoja Forzheima u Njemačkoj, pošto se napustilo beskonačno i besplodno međusobno prepucavanje i nazadovanje pet - šest obližnjih velikih sela sa po 5000 stanovnika, pristupilo se organiziranju, na jedvite jade, modernog i funkcionalnog centra kao nukleusa razvoja, sa novim imenom središta, između svih sela, koja su se konačno povezala u najmoderniji Forzheim. Na kraju su svi zadovoljni. Svi su sretni jer žive u brzo  razvijenom i modernom, atraktivnom gradu. Svi su dobitnici, svađe zaboravili. - Došli su pred zid propasti, morali su pronaći izlaz iz smrtonosnog začaranog kruga i povezali se u samo jedan logičan centar. Naši susjedi jačaju svoje pozicije a mi propuštamo postojeće urbane prilike i pozicije, samo zbog jalovih inata i partikularnih interesa, dok nam mladež odlazi jer nismo sposobni otvoriti im perspektivu. Glavni pravci sijeku se u prostranom Grabovcu to bi mogla biti poslovno uslužna servisna i „šoping“ jezgra u središtu svih naselja, možemo ga razviti i povezati u svim pravcima. Postojeća povijesna naselja neće ništa gubiti od svojih sadržaja, u kojima prostornim planom možemo forsirati privatnu stambenu gradnju i naseljavanje, koja će se sa centrom ubrzo povezati u jedinstvenu cjelinu, nogostupima i svim drugim komunikaciju, u kojem će biti poslovni pogoni, robne kuće, banke i razni servisi, proizvodno poslovni i uslužni prostori i drugo. U sadašnjim velikim naseljima graditi ćemo stambene kuće društvene, kulturne i stambene objekte čime rasterećujemo centar, a uvažavamo tradiciju i brinemo o  naseljavanju izvornih sela koja ćemo dopunjavati potrebnim osnovnim sadržajima  i institucijama koje se mogu graditi u njima, koji nam jednako trebaju, imajući u vidu povijesnu ulogu i specifičnost svakog naselja, njegove prednosti, nedostatke i interese. Ovo je posao oko kojeg se ubrzo moraju okupiti i objediniti sve stranke i stručnije osobe u općini i svi koji dobro žele našem kraju, kako bi pronašli najbolja rješenja i razmjestili sadržaje, bez diskriminacije bilo koga jer smo u istom čamcu i preslabi za neodgovorna razmetanja, svađe i bahatost. Brzi razvoj je naš prvi imperativ, za koji imamo pretpostavke. Moramo se sada preustrojiti u budući sveobuhvatni  gradić. I  skori preustroj lokalne samouprave neće nas štedjeti ako hitno kolektivno ne sazorimo i sami ne udarimo temelj našem održivom urbanom razvoju. Za to je sada idealan moment jer donosimo novi prostorni plan, u kojem treba racionalno predvidjeti za ulagače poželjne proizvodne zone u blizini naselja, iskoristiti sve postojeće infrastrukturne koridore i nekretnine. Državna strategija nas ne preferira previše, ali pošto imamo dobru poziciju učinimo sami snažan iskorak i otvorimo sebi perspektivu, jer to zajedno možemo.

Na kraju zaključujem da je potrebito itekako voditi računa o svakoj kuni, o stalnom racionalnom vođenju Općine i imati razumjevanja, poglavito u balansiranju prihoda i rashoda, je zbog zahtjevnih brojnih projekata i nepromišljenih poteza u realizaciji, začas lako možemo doći do dugoročne stagnacije ove Općine, koju poneki ionako žele vidjeti neuspješnom, dok Državno povjerenstvo Saboru ne predloži takve možda i ugasiti. Nakon čega nikakva napretka više biti neće, jer novom lokalnom središtu to nikad neće biti interes.

Pozivam vas da zajedno nastavimo dalje, jer samo tako možemo nizati nove uspjehe. Neopravdani, neutemeljeni i nerazumni inati i protivljenja sve će usporavati i blokirati.  Budimo odgovorna, a ne razmažena obitelj, koja slogom uvijek može više i lakše nego usprotivljeni pojedinci u njoj, te vas pozivam vas najodlučnije na odgovorno, složno  i racionalno ponašanje kako bi postizali veće uspjehe i radovali se brzom napretku, ugledajući se na razvijenije od nas.

 

KLASA: 022-05/10-01/03

URBROJ: 2133/16-10-1

Rakovica, 08.09.2010.                                     

 

                                                                                           OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                  Franjo Franjković

 

                                                                                         

                                                                                           

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj