Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09)

 

 

Općinsko Vijeće općine Rakovica u skladu s člankom 8. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), na svojoj 3. sjednici održanoj dana  31.07.2009. godine, donosi:

 ZAKLJUČAK

o dodjeli javnih priznanja

 

I.

 Općinsko vijeće Općine Rakovica povodom Dana općine 05. kolovoza 2009. godine dodjeljuje ZAHVALNICE, i to:

 

 1.za iznimne športske rezultate u 2008/2009. godini

           1.1. LIMAČIMA NK ''Eugen Kvaternik'',

 2. za unapređenje školstva, odgoj i pedagoški rad s mladeži na području Općine Rakovica

           2.1. KATI DOBRINIĆ,

 3. za iznimnu skrb o zdravlju mještana Općine Rakovica

           3.1. BORISU BRONIĆU, dr.med.

 

II.

Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke uručit će se dana 04.08.2009. godine na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

III.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Glasniku Karlovačke županije’’.

KLASA: 021-05/09-01/06

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 31.07.2009.                                                      

                                           

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                          Zoran Luketić, bacc.oec..

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj