Top Panel
Četvrtak 02 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede

 

 

 Na temelju Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,malim poduzetnicima – početnicima i poljoprivrednicima u 2009 godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/09), te članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik karlovačke županije'' br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.12.2009. godine donosi

 

ODLUKU

o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede

 

 Članak 1.

Ovom Odlukom odobrava se bespovratni novčani iznos, namijenjen poticanju poljoprivredne proizvodnje i poduzetništva na području Općine Rakovica u 2009. godini.

 

Članak 2.

Općina Rakovica u skladu s Programa subvencija - poticanja obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima, malim poduzetnicima – početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini, te na osnovu raspisanog natječaja i dostavljenih prijava, daje bespovratnu potporu slijedećim korisnicima u iznosima:

 

Ime i prezime, adresa

Odobreni iznos bespovratne potpore

 

1. Jezera d.o.o., Danijela Bobić, Grabovac 271

Rakovica

8.000,00 kn

za nabavu opreme kozmetičkog salona-poticajna sredstva mladim poduzetnicima

2. Predrag Zinaić, Stara Kršlja 20

1.000,00 kn potpore za podignuti nasad ljekovitog bilja-specifični programi za poticanje uzgoja ljek. bilja

3.Marinko Brajdić, Brajdić selo 226

8.000,00 kn za kupljenu traktorski priključak-subven. obrtnicima, malim i sred. poduz. i OPG-a u sustavu PDV-a

4.Antanina Božić, Drežnik Grad

2.000,00 kn za kalcifikaciju-specifični programi za kalcifikaciju zemlj.

 

5. Mihovil Turkalj, Jelov Klanac 211

8.000,00 kn za nabavu opreme za pakiranje sira-specifični programi za nabavu spec. opreme

6. Ljubica Magdić, Grabovac 268

4704,00 kn za nabavu vrcaljke za med- specifični programi za nabavu spec. opreme

7. PZ „Bahra“

2.000,00 kn potpore za podignuti nasad ljekovitog bilja- specifični programi za poticanje uzgoja ljek.bilja

8.Brigita Čubrić, Korita 46

1.463,99 kn za nabavu vage + 2.121,97 kn za nabavu topionika- opreme za proizvodnju meda

9. Semir Čović, Lipovac 118

2.000,00 kn potpore za podignuti nasad ljekovitog bilja

 

10. Ilija Pemper, Lipovača58

1.500,00 kn za poticanje pčelarstva - specifični programi za razvoj pčelarstva

11. Iris croatica –Izdvojeni pogon Jelov Klanac , Blanka Pavlić

6.500,00 kn za nabavu informatičke opreme - subven. obrtnicima, malim i sred. poduz i OPG-a u sustavu PDV-a

SREDSTVA SVE UKUPNO:

47.289,96 kn

 

Članak 3.

Odobreni iznosi bespovratne potpore isplaćivati će se za nabavku opreme, građevinskog materijala, kupnju stada  i dr. robe, plaćanjem po predračunu, kupoprodajnom ugovoru ili računu ukoliko je isto kupljeno u toku studenog ili prosinca 2003 godine, uz prethodno sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratne potpore s Općinom Rakovica.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-01/09-01/06

URBROJ: 2133/16-09-3

Rakovica, 18.12.2009.

 

                                                                       PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                       Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj