Top Panel
Subota 04 Srp 2020
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Izvješće mandatne komisije

 

 

Na temelju članka 11. i 20. Statuta Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06), te članka 4.,  26. i 32.  Poslovnika općinskog vijeća Općine Rakovica ("Glasnik Karlovačke županije", broj 2/06) Mandatna komisija razmotrila je Odluku Općinskog izbornog povjerenstva Općine Rakovica, KLASA: 013-03/09-01/05, URBROJ: 2133/16-09-1, od dana 18. svibnja 2009. godine, te podnosi slijedeće

 

IZVJEŠĆE

 o izborima,imenima  izabranih vijećnika  i  mandatima  članova Općinskog  vijeća  Općine Rakovica

 

I

Izbori za članove  Općinskog vijeća Općine Rakovica  provedeni  su  17.  svibnja 2009. godine  temeljem Odluke o raspisivanju izbora za članove predstavničkih  tijela jedinica  lokalne  i  područne  (regionalne ) samouprave  ("Narodne  novine "  broj 46/09)  od  09. travnja 2009. godine.

 II

Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica je, na temelju članka  10.,   33., 52. i  53.  Zakona  o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07), donijelo Odluku i utvrdilo rezultate izbora za izbor 11 članova Općinskog vijeća Općine Rakovica koji su se birali s općinskih kandidacijskih lista proporcionalnom izbornom metodom, na način da cijelo područje lokalne jedinice čini jednu izbornu jedinicu.

Pregledom i kontrolom izbornog materijala Općinsko izborno povjerenstvo Općine Rakovica utvrdilo je da su:

- Izbori za članove Općinskog vijeća Općine Rakovica provedeni sukladno Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, te da na provedene izborne radnje niti jedna politička stranka nije podnijela prigovor.

- da je u popis birača upisano 2.736 birača;

- da je ukupno glasovalo 1.085 birača, odnosno 39,66%;

- da je važećim utvrđeno 1.041 glasačkih listića, odnosno 96,48%;

- da je nevažećim utvrđeno 38 glasačkih listića, odnosno 3,52%;

- da je broj glasova po pojedinim kandidacijskim listama:

 

- HRVATSKA DEMOKRATSKA  ZAJEDNICA

- HDZ 476 (45,73%)

ZORAN LUKETIĆ - nositelj liste

 

- HRVATSKA  SELJAČKA  STRANKA

- HSS 203 (19,50%)

BLANKA PAVLIĆ - nositeljica liste

 

- SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE

- SDP 202 (19,40%)

IVAN VUKOVIĆ – nositelj liste

 

- HRVATSKA STRANKA PRAVA

- HSP 136 (13,06%)

ANTE PALIAN - nositelj liste

 

- HRVATSKA NARODNA STRANKA  

- HNS 24 (2,31%)

OLGA RUPČIĆ – nositeljica liste.

 

III

Mandatna komisija utvrdila je da kandidacijskim listama, po rezultatu izbora, pripada slijedeći broj mjesta u Općinskom vijeću Općine Rakovica, te da su sa istih izabrani:

 

1.HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA - HDZ

dobila je 6 (šest) mjesta u Općinskom vijeću, te su s te kandidacijske liste za članove Općinskog vijeća izabrani:

l. Zoran Luketić

2. Dragan Smolčić

3. Milan Bićanić

4. Željko Župan

5. Damir Krizmanić

6. Marijan Hodak

 

2. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA - HSS

dobila je 2 (dva) mjesta u Općinskom vijeću, te su s te kandidacijske liste, za članove Općinskog vijeća izabrani:

 l. Blanka Pavlić

2. Milan Pavličić

 

3. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE - SDP

dobila je 2 (dva) mjesta u Općinskom  vijeću, te su s te kandidacijske liste, za članove Općinskog vijeća izabrani:

1. Ivan Vuković

2. Anđelko Novosel

 

4. HRVATSKA STRANKA PRAVA - HSP

dobila je 1 (jedno) mjesto u Općinskom vijeću, te je s te kandidacijske liste za člana Općinskog vijeća izabran:

l. Ante Palian.

 

Ujedno se napominje da nitko od izabranih nije podnio ostavku na dužnost člana Općinskog vijeća.

 

IV.

Mandatna komisija ujedno utvrđuje da kako provedenim izborima nije osigurana zastupljenost jednog predstavnika srpske nacionalne manjine zajamčena Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina (''Narodne novine'' broj 155/02), a zbog neusklađenosti Statuta Općine Rakovica, te je potrebno uskladiti Statut shodno članku 9. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (''Narodne novine'' broj 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst i 109/07) i  na području Općine Rakovica provesti dopunske izbore kako bi se osigurala odgovarajuća zastupljenost pripadnika srpske nacionalne manjine, odnosno pravo na jednog vijećnika u Općinskom vijeću. 

 

 V.

 Mandatna  komisija predlaže  Općinskom vijeću Općine Rakovica da potvrdi mandate za slijedeće članove Općinskog vijeća Općine Rakovica:

 

 1. Zoran Luketić, HDZ,
 2. Dragan Smolčić, HDZ,
 3. Milan Bićanić, HDZ,
 4. Željko Župan, HDZ,
 5. Damir Krizmanić, HDZ,
 6. Marijan Hodak, HDZ,
 7. Blanka Pavlić, HSS,
 8. Milan Pavličić, HSS,
 9. Ivan Vuković, SDP,
 10. Anđelko Novosel, SDP,
 11. Ante Palian, HSP.

 

VII .

Mandatna komisija predlaže Općinskom vijeću Općine Rakovica da primi na znanje ovo Izvješće kojim se potvrđuju mandati članova Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

KLASA: 021-05/09-01/04

URBROJ: 2133/16-09-2

Rakovica, 12. lipnja 2009.

REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJA KARLOVAČKA
OPĆINA RAKOVICA
OPĆINSKO VIJEĆE
MANDATNA KOMISIJA

 

 

Članovi                                                                                     Predsjednik

Mandatne komisije                                                                Mandatne komisije

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj