Top Panel
Subota 04 Srp 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09)

 

 

Na temelju Članka 6. i 10. Zakona o zaštiti od buke (''Narodne novine'' broj 30/09) i članka 23. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije br. 21/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica  na 5. sjednici održanoj dana 05.11.2009. godine donijelo je

 

    O  D  L  U  K  U

o prekoračenju dopuštenih razina buke

 

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se ulice, dijelovi ulica i naselja, trgovi i druge lokacije u kojima je dopušteno prekoračenje zakonom definirane razine buke.

 

Članak 2.

U svrhu osiguranja preduvjeta za održavanje javnih skupova, organiziranje razonode, zabavnih, sportskih i drugih priredbi i aktivnosti na otvorenom ili u zatvorenom prostoru dopušta se prekoračenje dopuštene razine buke u slijedećim dijelovima Općine:

- naselje Rakovica – prostor oko vatrogasnog doma i bine,

- naselje Drežnik Grad – centar naselja kod župnog stana,

- naselje Čatrnja – prostor unutar autokampa,

- prostori uz Osnovnu školu Eugena Kvaternika u Rakovici, Područnu školu u Drežnik Gradu te Područnu školu u Selištu Drežničkom, uz uvjet da se događanja organiziraju po završetku nastave ili u vrijeme kada nema redovitih školskih aktivnosti,

- centralni dijelovi pojedinog naselja (mjesto okupljanja većeg broja ljudi u pojedinom naselju)

- prostori uz sakralne objekte,

- prostori oko spomenika.

 Osim navedenih područja, javni skupovi i manifestacije se mogu organizirati i na drugim lokacijama, koje će, za svaku manifestaciju zasebno, Zaključkom odrediti Općinski načelnik.

 

Članak 3.

Upotreba ekeltroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u objektima registriranim za obavljanje ugostiteljske djelatnosti dopušta se iza 24 sata za vrijeme trajanja manifestacije ''Dani Općine Rakovica'', te 01. siječnja, kao i za dane proslava blagdana Svete Jelene i Svetog Antuna Padovanskog.

Upotreba uređaja iz stavka 1. ovog članka dopuštena je najduže do 02,00 sata.

Buka elektroakustičkih uređaja i ostalih izvora buke na otvorenom dijelu ugostiteljskog objekta ne smije prelaziti najviše dopuštene razine buke sukladno pravilniku kojim su propisane najviše dopuštene razine buke na otvorenom prostoru.

Za javne skupove i manifestacije čije je trajanje predviđeno više dana, posebno treba uvažavati uobičajeno vrijeme dnevnog odmora (od 15,00 do 17,00 sati), za vrijeme kojeg nije dozvoljeno prekoračenje dopuštenih razina buke.

 

Članak 4.

Organizator događanja iz članka 2. ove Odluke, kao i vlasnik objekta iz članka 3. ove Odluke moraju događanje kojim će se prekoračiti dopuštena razina buke prijaviti Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica da bi dobili dozvolu za isto.

Uz prijavu je potrebno priložiti podatke o mjestu i vremenu održavanja događanja, njegovu trajanju i sudionicima, procijenjenom broju posjetitelja.

Nadležno tijelo može, uz podatke iz prethodnog stavka tražiti i druge podatke koje smatra bitnima za izdavanje dozvole.

Prijava se podnosi najkasnije 8 (osam) dana prije datuma održavanja skupa.

 

Članak 5.

Organizator skupa iz članka 2. ove Odluke dužan je organizirati dolazak sudionika na skup i njihov dolazak na način da se u najmanjoj mogućoj mjeri remeti mir stanovnika koji žive u neposrednoj blizini mjesta na kojem se održava skup, te da se ne uznemirava niti ograničava mir stanovnika susjednih ulica.

Putovi za dolaženje i odlaženje sudionika navedenih događanja u smislu ove Odluke su svi pristupni prometni pravci – javne prometne površine do navedenog područja sukladno postojećoj regulaciji prometa, privremenoj regulaciji prometa ili privremenom ograničenju prometa od strane prometne policije.

 

Članak 6.

U cilju omogućavanja organiziranja javnih skupova i manifestacija koje svojim karakterom i vremenom trajanja zahtijevaju određivanje uvjeta drugačijih od uvjeta propisanih ovom Odlukom, iste će svojim Zaključkom Općinski načelnik utvrditi za svaku manifestaciju posebno.

 

Članak 7.

Upravni nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi.

Inspekcijski nadzor nad primjenom ove Odluke obavlja sanitarna inspekcija Ministarstva. Sankcije za neovlašteno prekoračenje dopuštenih razina buke propisane su Zakonom o zaštiti od buke  (''Narodne novine'' broj 30/09).

 

Članak 8.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona o zaštiti od buke (''Narodne novine'' broj 30/09) i važećih podzakonskih akata.

 

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Glasniku Karlovačke županije”.

 

KLASA: 543-05/09-01/02

URBROJ: 2133/16-09-1

Rakovica, 05.11.2009.

                                                                                   Predsjednik općinskog vijeća

                                                                                   Zoran Luketić, bacc.oec.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj