Top Panel
Subota 15 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o obvezatnom kori┼ítenju komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GK┼Ż 11 09)

 

 

Temeljem ─Źlanka 34. stavak 1. to─Źka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 26/03-pro─Źi┼í─çeni tekst, 82/04, 110/04 i 178/04) i ─Źlanka 11. Statuta Op─çine Rakovica (''Glasnik Karlova─Źke ┼żupanije'' broj 02/06), Op─çinsko vije─çe Op─çine Rakovica, na sjednici odr┼żanoj dana 23.03.2009. godine, donosi

 

O D L U K U

o obvezatnom kori┼ítenju komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe

u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz

komunalnog otpada

 

I.  UVODNE ODREDBE

 

─îlanak 1.

Ovom Odlukom utvr─Ĺuje se postupak, provo─Ĺenje nadzora i kaznene odredbe u svezi obvezatnog kori┼ítenja komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (u daljnjem tekstu: odr┼żavanje ─Źisto─çe) na podru─Źju Op─çine Rakovica (u daljnjem tekstu: Op─çina).

 

─îlanak 2.

Komunalni otpad je otpad iz ku─çanstva i otpad koji je po svojstvima i sastavu sli─Źan otpadu iz ku─çanstva, a koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslu┼żnim djelatnostima.

Komunalnim se otpadom u smislu ove Odluke smatra i glomazni otpad koji nastaje u ku─çanstvu (ku─çanski aparati, poku─çstvo, sanitarni ure─Ĺaji i sl.)

 

 II.  POSTUPAK KORIŠTENJA KOMUNALNE USLUGE

 

─îlanak 3.

Odr┼żavanje ─Źisto─çe na podru─Źju Op─çine obavlja Spelekom d.o.o., Rakovica, Rakovica 6.

 

─îlanak 4.

Spelekom d.o.o. obvezno je osigurati obavljanje komunalne usluge iz ─Źlanka 1. ove Odluke za sve pravne i fizi─Źke osobe koje proizvode komunalni otpad na podru─Źju Op─çine.

Spelekom d.o.o du┼żno je postaviti dovoljan broj posuda za skupljanje komunalnog otpada te ih odr┼żavati u tehni─Źki i sanitarno ispravnom stanju.

Mjesto za postavljanje posuda, njihov oblik i zapreminu odre─Ĺuje Jedinstveni upravni odjel Op─çine Rakovica u dogovoru s trgova─Źkim dru┼ítvom Spelekom d.o.o. i pojedinim Mjesnim odborom.

Spelekom d.o.o. du┼żno je osigurati odvoz komunalnog otpada specijalnim vozilima za tu namjenu.

 

─îlanak 5.

Komunalna usluga odr┼żavanje ─Źisto─çe obavlja se po tjednom rasporedu odvoza komunalnog otpada kojeg donosi Spelekom d.o.o.

Spelekom d.o.o.du┼żno je organizirati i skupljanje komunalnog otpada iz stavka 2. ─Źlanka 2. ove Odluke (glomazni otpad) na na─Źin da se isti skuplja najmanje 2 puta godi┼ínje po svim mjesnim odborima na podru─Źju Op─çine Rakovica.

Intenzitet obavljanja komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe na pojedinom podru─Źju Op─çine prilago─Ĺava se potrebama, na na─Źin da broj postavljenih posuda bude dostatan za prihvat komunalnog otpada iz svih gra─Ĺevina za koje su namijenjene, u razdoblju izmedju dva pra┼żnjenja tih posuda.

 

─îlanak 6.

Obveznik kori┼ítenja komunalne usluge skupljanja i odvoza komunalnog otpada je svaka pravna ili fizi─Źka osoba koja je vlasnik i/ili korisnik gra─Ĺevine odnosno posebnog dijela gra─Ĺevine na podru─Źju Op─çine, a koja proizvodi komunalni otpad (u daljnjem tekstu: korisnik usluge).

 

─îlanak 7.

Korisnik usluge obvezan je koristiti komunalnu uslugu odr┼żavanja ─Źisto─çe na na─Źin da komunalni otpad odla┼że u posude za skupljanje komunalnog otpada.

U izvr┼íenju obveze iz stavka 1. ovog ─Źlanka, korisnik usluge du┼żan je po┼ítivati odredbe odluke kojom se ure─Ĺuje komunalni red na podru─Źju Op─çine.

 

─îlanak 8.

Obveza korištenja komunalne usluge odvoza otpada nastaje za korisnika usluge u trenutku stjecanja statusa korisnika.

O promjeni statusa korisnika usluge, ili o po─Źetku njenog kori┼ítenja, korisnik usluge je du┼żan u pisanom obliku izvijestiti Spelekom d.o.o. u roku 30 dana.

 

─îlanak 9.

Korisnik usluge du┼żan je pla─çati obavljanje komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe sukladno cjeniku Spelekom d.o.o., na temelju ispostavljenog ra─Źuna.

 

III. NADZOR

 

─îlanak 10.

Nadzor nad provo─Ĺenjem ove Odluke obavlja Jedinstveni upravni odjel - komunalno redarstvo.

 

─îlanak 11.

U obavljanju nadzora iz ─Źlanka 10. ove Odluke komunalni redar je ovla┼íten:

1. nadzirati primjenu ove Odluke,

2. predlo┼żiti izdavanje obveznog prekr┼íajnog naloga,

3. napla─çivati nov─Źane kazne na mjestu po─Źinjenja prekr┼íaja, uz izdavanje potvrde.

 

─îlanak 12.

Vlasniku koji na svojoj nekretnini odla┼że otpad protivno Zakonu i ovoj Odluci ili to dozvoljava drugoj osobi, putem komunalnog redara naredit ─çe se da taj otpad, o svojem tro┼íku i odgovornosti, odlo┼żi na propisani na─Źin.

Ukoliko vlasnik nekretnine iz stavka 1. ovoga ─Źlanka ne postupi po nalogu komunalnog redara, to ─çe u─Źiniti komunalno redarstvo putem tre─çe osobe na tro┼íak i odgovornost vlasnika.

 

III.  KAZNENE ODREDBE

 

─îlanak 13.

Nov─Źanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit ─çe se za prekr┼íaj pravna osoba ako:

1. u roku od 30 dana u pisanom obliku ne obavijesti Spelekom ┬ád.o.o. o stjecanju vlasni┼ítva gra─Ĺevine ili posebnog dijela gra─Ĺevine u kojoj se proizvodi komunalni otpad┬á (─Źlanak 8. stavak 2. Odluke),

2. u roku od 60 dana, ra─Źunaju─çi od dana stupanja na snagu ove Odluke, u pisanom obliku ne izvijesti Spelekom d.o.o. da nije evidentirana kao korisnik komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe, a vlasnik je gra─Ĺevine ili posebnog dijela gra─Ĺevine izgra─Ĺene prije stupanja na snagu ove Odluke (─Źlanak 14. Odluke).

Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovog ─Źlanka kaznit ─çe se i odgovorna osoba u pravnoj osobi nov─Źanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna.

Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovog ─Źlanka kaznit ─çe se i fizi─Źka osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost nov─Źanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna.

Za prekr┼íaj iz stavka 1. ovog ─Źlanka kaznit ─çe se i fizi─Źka osoba nov─Źanom kaznom u iznosu od 500,00 do 2.000,00 kuna.

 

V.  ZAVRŠNE ODREDBE

 

─îlanak 14.

Vlasnik (korisnik) gra─Ĺevine odnosno posebnog dijela gra─Ĺevine koja proizvodi komunalni otpad, a izgra─Ĺena je prije stupanja na snagu ove Odluke, koji nije evidentiran kao obveznik komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe, du┼żan je u pisanom obliku izvjestiti Spelekom d.o.o. o vlasni┼ítvu gra─Ĺevine odnosno posebnog dijela gra─Ĺevine ili o njenom kori┼ítenju najkasnije u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

 

─îlanak 15.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju va┼żiti odgovaraju─çe odredbe o skupljanju, odvozu i postupanju sa sakupljenim otpadom Odluke o komunalnom redu (Glasniku Karlova─Źke ┼żupanije, br. 19/07, 2/08).

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje va┼żiti Odluka o obvezatnom kori┼ítenju komunalne usluge odr┼żavanja ─Źisto─çe u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada na podru─Źju Op─çine Rakovica od 28.04.2006. godine.

 

 

─îlanak 16.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave i biti ─çe objavljena u "Glasniku Karlova─Źke ┼Żupanije".

 

Klasa: 363-01/09-01/03

Urbroj: 2133/16-09-2

Rakovica, 23. 03. 2009.

 

 

OP─ćINSKO VIJE─ćE OP─ćINE RAKOVICA

Predsjednik Op─çinskog vije─ça

________________________

Nikola Magdi─ç, dipl.ing.

Sve─Źana zastava

 

VIZIJA OP─ćINE RAKOVICA 2016.-2020.┬á
Vizija Op─çine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetni┼ítva kroz racionalno kori┼ítenje prora─Źunskih sredstava i optimalnim iskori┼ítavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga podru─Źja te pove─çao standard ┼żivljenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OP─ćINE RAKOVICA┬á2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OP─ćINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnja─Źar

Koncesionirani dimnja─Źar za op─çine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ─îI┼á─ćENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Podru─Źna ┼íkola bra─çe Pavli─ç, Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Mati─Źni ured

Mati─Źni ured Slunj - Mati─Źno podru─Źje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Poljoprivredna savjetodavna slu┼żba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Dre┼żnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno dru┼ítvo Dre┼żnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lova─Źko dru┼ítvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bi─çani─ç, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lova─Źko dru┼ítvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjkovi─ç, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilje┼żni─Źki ured

Martina Naletili─ç, Trg Franje Tu─Ĺamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i ─Źetvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured ne─çe biti otvoren za stranke.

┼ŻUPNIK

DON MATE KUJUND┼ŻI─ć

098/943-9363

 

OGLASNA PLO─îA

GROBLJA, UKOPI, MRTVA─îNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turisti─Źka zajednica

 

Razvojna agencija Karlova─Źke ┼żupanije

Radio Slunj