Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini

 

 

Na osnovu članka 23. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 21/09), te Programa subvencija-poticanja obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima,malim poduzetnicima –početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini (''Glasnik Karlovačke županije'' br. 11/09), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 7. sjednici održanoj dana 18.12.2009. godine, donosi:

 

ODLUKU

o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima, malim poduzetnicima –početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini

 

 Članak1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Program  subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima,malim poduzetnicima–početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini (u daljnjem tekstu: Program).

 Članak 2.

U Programu subvencija-poticanja obrtnicima,malim i srednjim poduzetnicima,malim poduzetnicima –početnicima i poljoprivrednicima u 2009. godini, mijenja se i dopunjava u članku 3. stavka pod 1. SPECIFIČNI PROGRAMI 

u dijelu koji glasi:

 -1.2. za kalcifikaciju zemljišta   4.000,00 kn ( 50% općina + 50 % županija)

u novi koji sada glasi:

-1.2. za kalcifikaciju zemljišta   3.000,00 kn ( 50% općina + 50 % županija)

 

u dijelu koji glasi :

 ''- 1.3. za nabavu specifične opreme u iznosu sredstava od  ukupno 10.000,00 kn ( oprema za pakiranje ili proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, sira, rakije , meda,pekmeza ili dr. autohtonih proizvoda ) i to u iznosu od 80 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn ( 40 % općina + 40% županija + 20 % podnositelj)''

 

 u novi koji sada glasi:

''1.3. za nabavu specifične opreme u iznosu sredstava od  ukupno 17.000,00 kn ( oprema za pakiranje ili proizvodnju cvijeća, ljekovitog bilja, sira, rakije , meda,pekmeza ili dr. autohtonih proizvoda ) i to u iznosu od 80 % cijene kupljene nove opreme  vrijednosti iste do 10.000,00 kn ( 40 % općina + 40% županija + 20 % podnositelj)'', 

 

te u dijelu koji glasi:

 ''-1.4. poticaj proizvođačima ljekovitog bilja za podignute nasade do 3,0 ha  i to u iznosu od:
- 1.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini od 0,5-1,5 hektar,

- 2.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini većoj od 1,5 ha i manjoj od 3,0 hektar,

a isto se daje za daljnja ulaganja u proizvodnju ljekovitog bilja uz sufinanciranje  s 50 % Županija + 50 % Općina  u ukupnom iznosu od 11.000,00 kn''

u novi koji sada glasi:

''1.4. poticaj proizvođačima ljekovitog bilja za podignute nasade do 3,0 ha  i to u iznosu od
- 1.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini od 0,5-1,5 hektar

- 2.000,00 kn po proizvođaču koji ima podignut nasad u površini većoj od 1,5 ha i manjoj od 3,0 hektar

a isto se daje za daljnja ulaganja u proizvodnju ljekovitog bilja uz sufinanciranje  s 50 % Županija + 50 % općina  u ukupnom iznosu od  5.000,00 kn''

 

Članak 3.

Sve ostale odredbe Programa ostaju na snazi ukoliko nisu u suprotnosti s navedenim izmjenama.

 

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 302-01/09-01/06

URBROJ:  2133/16-09-2

Rakovica 18.12.2009.

 

                                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                            Zoran Luketić, bacc.oec.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj