Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica

 

 

Općinsko Vijeće Općine Rakovica, temeljem članka 11. Statuta Općine Rakovica (Glasnik Karlovačke županije broj 02/06), na temelju članka 35. Stavka 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), te na temelju članka 75. Stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine broj 70/05 i 139/08) na svojoj 45. sjednici održanoj dana 23.03.2009. godine donosi

 

 O  D  L  U  K  U

O IMENOVANJU ČLANOVA UPRAVNOG VIJEĆA

JAVNE USTANOVE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OPĆINE RAKOVICA

 

1. Za članove upravnog vijeća imenuju se:

- DARKA SPUDIĆ iz Karlovca, Udbinjak 52 b, rođena 08.04.1965. godine, osobna iskaznica br. 100678887 izdana od PU Karlovačke – predsjednik,

- NIKOLA MAGDIĆ iz Grabovca, Grabovac 268, rođen 07.03.1967. godine, osobna iskaznica br. 101487154/04 izdana od PP Slunj – zamjenik predsjednika,

- FRANJO FRANJKOVIĆ iz Selišta Drežničkog, Selište Drežničko 6  

a, rođen 02.11.1955 godine, osobna iskaznica br. 15144078/02 izdana od MUP Slunj – član,

- IVAN PAVLIČIĆ iz Irinovca, Irinovac 149 c, rođen 29.05.1962. godine, osobna iskaznica br. 100018309/02 izdana od PP Slunj – član,

- ZDENKA BOŽIČEVIĆ iz Oštarskih Stanova, Oštarski Stanovi 125, rođena 02.01.1968. godine, osobna iskaznica br. 15144065/02 izdana od MUP Slunj – član.

 

 

2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Klasa: 024-01/09-01/01

Urbroj: 2133/16-09-1

Rakovica, 23.03.2009.

 

OPĆINA RAKOVICA
predsjednik Općinskoga vijeća

 

____________________________

Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj