Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2009.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 3167
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 6451
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5962
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4709
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5652
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5162
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5867
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 5212
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 5126
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4447
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2387
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 3098
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2788
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3805
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2717
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4605
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5657
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5480
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 5291
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5714
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2720
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 6168
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 5168
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 5960
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 4963
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5825
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4738
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5698
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5568
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4744
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2358
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4926
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4292
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 4290
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4137
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5376
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 5504
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 7535
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4310
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 5142
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 5554
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 6658
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 5256
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 6002
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 5096
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 05 Studeni 2009 1833
Odluka o izmjenama odluke o uvjetima i načinu stipendiranja učenika i studenata na području Općine Rakovica (2009) 14 Prosinac 2009 4289
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4577
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 5129

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj