Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08)

 

 

Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (''Narodne novine'' broj 10/97) i članka 11. Statuta Općine Rakovica (''Glasnik Karlovačke županije'' broj 02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na 39. sjednici održanoj dana 30.07.2008. godine donosi

ODLUKU

o participaciji troškova smještaja djece u predškolskim ustanovama

 

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se participacija troškova smještaja djece s prebivalištem na području Općine Rakovica u predškolskim ustanovama: Dječji vrtić ''Slunj'', te Dječji vrtić ''Slapić'', Korenica (područni vrtić ''Vidra'' Plitvička jezera), (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić).

Roditelji - korisnici usluga koji imaju prebivalište i borave na području Općine Rakovica, a imaju ili će imati djecu smještenu u gore navedenim predškolskim ustanovama, ostvaruju pravo na subvenciju troškova smještaja djece u iste, uz prethodnu suglasnost Općine Rakovica i ravnatelja Dječjeg vrtića.

Općina Rakovica obvezuje se sufinancirati smještaj djece s područja Općine koja su smještena u navedenim vrtićima u punom iznosu razlike između iznosa koji uplaćuju roditelji i pune ekonomske cijene.

             

Članak 2.

Ekonomska cijena smještaja u Dječji vrtić ''Slunj'' iznosi 2.024,00 kuna, a ekonomska cijena smještaja u Dječji vrtić ''Slapić'' iznosi 2.040,00 kuna.

Roditelji – korisnici usluga za smještaj djeteta u Dječji vrtić plaćaju prema visini ostvarenih prihoda u protekloj godini po članu obitelji po slijedećoj skali:

 

                    VISINA DOHODKA:                                                  CIJENA BORAVKA:

                    (po članu obitelji)                                                     (po djetetu)

     

                     do 1.200,00 kn                                                       400,00 kn

                     od 1.200,00 - 1.800,00 kn                                        500,00 kn

                     od 1.800,00  na dalje                                               600,00 kn.

 

Članak 3.

Pravo na smanjenje participacije iz članka 2. ove Odluke imaju:

-          samohrani roditelj za 20 % niže od punog iznosa;

-          korisnik koji u Dječjem vrtiću na smještaju ima više djece za drugo dijete 25 % niže od punog iznosa, a za treće i četvrto dijete za 50 % niže od punog iznosa;

-          dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost od 20-80 %) za 20 % niže od punog iznosa;

-          dijete invalida Domovinskog rata (invalidnost od 90-100 %) za 50 % niže od punog iznosa;

-          korisnik usluga za vrijeme bolesti djeteta preko 30 dana ili za vrijeme korištenja godišnjeg odmora roditelja preko 30 dana za 50 % niže od punog iznosa za svaki od navedenih slučajeva.

 

Uz zahtjev za ostvarivanjem prava utvrđenih u stavku 1. ovog članka, roditelj-korisnik usluga obvezan je priložiti dokaze temeljem kojih stječe pravo djelomičnog oslobađanja plaćanja učešća za smještaj djeteta u Dječjem vrtiću

 

Članak 4.

Učešće – participacija za smještaj djeteta u Dječji vrtić uplaćuje se unaprijed do 25. u tekućem mjesecu.

 

Članak 5.

Ukoliko roditelj – korisnik usluga ne izvršava uredno obvezu iz članka 4. ove Odluke, odnosno ako je ne izvrši u roku od dva mjeseca, gubi pravo na daljnje korištenje usluga Dječjeg vrtića.

 

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. rujna 2008. godine, u granicama kapaciteta vrtića dok se ne steknu uvjeti za smještaj u vrtić na području Općine Rakovica.

 

Članak 7.

Ova Odluka će se objaviti u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

KLASA: 021-05/08-01/07

URBROJ: 2133/16-08-2

Rakovica, 30.07.2008.

                                                                                  OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE RAKOVICA

                                                                                  Predsjednik

                                                                                  Nikola Magdić, dipl.ing.šum.   

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj