Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08)

 

 

Na osnovu  članka 31. stavka 7.  Zakona o komunalnom gospodarstvu ( NN br. 26/03, 82/04 i 110/04), te članka 11. Statuta općine Rakovica (02/06), Općinsko vijeće Općine Rakovica na svojoj 41. sjednici održanoj dana 05.11.2008. godine donosi

 

O D L U K U

izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom vrše se izmjene i dopune Odluke o komunalnom doprinosu (Glasnik Karlovačke županije br. 37/04,43/05) vezano za način utvrđivanja cijene komunalnog doprinosa.

 

Članak 2.

Članak 5. Odluke o komunalnom doprinosu mijenja se i glasi:

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se u kn/m3 ovisno o namjeni objekta odnosno prostora po pojedinim zonama na slijedeći način:

Tarifni

broj

             Zona

____________________

   Namjena prostora

Jedinica obračuna u kn

I. zona  II. zona  III. zona  IV. zona

V. zona

1

Stambeni objekti do 400 m2

m3

9,0

8,0

7,0

6,0

5,0

2

Stambeni objekti veći od 400 m2

m3

10,0

9,0

8,0

7,0

6,0

3

Poslovni prostor proizvodne namjene

m3

12,0

11,0

10,0

9,0

7,0

4

Poslovni prostor uslužne namjene

m3

14,0

13,0

12,0

11,0

10,0

5

Objekti za povremeno stanovanje -vikendice

m3

13,0

12,0

10,0

9,0

8,0

6

Prometnice

m2

4,0

 

3,5

3,0

2,5

2,0

7

Telekomunikacije i niskonaponska mreža

m

20,0

19,0

18,0

17,0

16,0

8

Gospodarski objekti sa izvorima zagađenja

m3

7,0

6,0

5,0

4,0

3,0

9

Gospodarski objekti bez izvora zagađenja

m3

6,0

5,0

4,0

3,0

2,0

10

Otvorene poslovne građevine

m2

5,0

4,50

4,0

3,50

3,0

11

Ostale otvorene građevine

m2

4,0

3,50

3,0

2,5

2,0

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu dan0m donošenja, a objavit će se u ''Glasniku Karlovačke županije''.

 

Klasa: 363-05/08-01/04

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica, 05.11.2008.

 

                                               PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA                                  

                                               Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj