Top Panel
Ponedjeljak 10 Kol 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08)

 

 

Na temelju članka 23. stavka (1) Zakona o komunalnom gospodarstvu  (NN RH br. 26/03,82/04,110/04), te članka 11. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 02/06), Općinsko vijeće općine Rakovica na svojoj 33. sjednici održanoj dana 25.01.2008. godine donosi:

                                                          

O D L U K U

o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

 

Članak 1.

 Ovom Odlukom dopunjava se  Odluka o komunalnoj naknadi općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 42/01, 43/05) vezano za utvrđivanje obveznika, cijena  i zona naselja.

 

Članak 2.

U članku 9. Odluke o komunalnoj naknadi  isti se dopunjava i to u stavku 1. Točka II. tako da se iza naselja Jelov Klanac dodaje naselje Korana.

Članak 11. Odluke o komunalnoj naknadi dopunjava se i to u:

 

Stavku 1. Točka B. POSLOVNI PROSTOR

- OSTALE NEPROIZVODNE DJELATNOSTI dodaje  se;

___________________________________________________________________________

Koeficijent namjene i koeficijent zone za infrastrukturne objekte –prometnice  državne cete  svrstane  u I. Zonu iznose:  koeficijent zone 1,0 a koeficijent namjene 0,07

___________________________________________________________________________

 

Stavku 1. Točka D. NEIZGRAĐENO GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KOJE SLUŽI U SVRHU OBAVLJANJA:

-OSTALE NEPROIZVODNE DJELATNOSTI dodaje se:

___________________________________________________________________________

Koeficijent namjene i koeficijent zone za površine pod specijalnim namjenama vojnog vježbališta Eugen Kvaternik, svrstavaju se u II zonu i iznose: koeficijent zone 0,004 , koeficijent namjene 1,0

___________________________________________________________________________

           

Članak 3.

Ova Odluka objaviti će se u Glasniku karlovačke županije.

 

 

Klasa: 363-03/08-01/02                                

Ur. br. 2133/16-08-1

Rakovica, 25.01.2008.      

 

                                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

                                                                           Nikola Magdić dipl.inž.šum.

           

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj