Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o donošenju UPU

 

 

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04), članka 14. Stavka 3.Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN br.101/98), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br.  18/06),te članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04) i  uz suglasnost Hrvatskih voda VGO Sliva Save Zagreb (Klasa:350-02/06-01/053, Urbroj:374-21-1-08-8 od 20. ožujka 2008. godine), Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica  na svojoj 36.  sjednici održanoj 26.03. 2008. godine donosi:

 

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko – turističke zone Drežnik Grad

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad  izrađen od APE d.o.o. Zagreb , Dinarska 39  koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

 

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko- turističke zone Drežnik Grad izrađen je u šest (6) izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća općine Rakovica.

Jedan izvornik čuva se u pismohrani općine Rakovica, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

            1. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            2. Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji

            3. Karlovačkoj županiji- Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

Članak 3.

 Provedbene odredbe Urbanističkog plana objaviti će se zasebno u Glasniku karlovačke županije.

                                                                                                                                                                               

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku karlovačke županije.

Klasa: 350-02/08-01/01

Ur. br. 2133/16-08-6

Rakovica, 26.03.2008.         

                                                                    

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA:

           Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04), članka 14. stavka 3.Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN br. 101/98), a u svezi odredbe članka 325. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br.  18/06), te članka 24. stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04) i  uz suglasnost Hrvatskih voda VGO Sliva Save Zagreb (Klasa:350-02/06-01/053, Urbroj:374-21-1-08-8 od 20. ožujka 2008. godine), Općinsko vijeće općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica  na svojoj 36.  sjednici održanoj 26.03. 2008. godine donosi:

 

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana uređenja Grabovac – cestovno selo

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja Grabovac-cestovno selo izrađen od APE d.o.o. Zagreb, Dinarska 39 koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

 

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja Grabovac-cestovno selo  izrađen je u šest (6) izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća općine Rakovica.

Jedan izvornik čuva se u pismohrani općine Rakovica, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

            1. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            2. Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji

            3. Karlovačkoj županiji- Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

         

Članak 3.

Provedbene odredbe Urbanističkog plana uređenja Grabovac –cestovno selo objaviti će se zasebno u Glasniku karlovačke županije.                                                                                                                    

                       

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa:350-02/08-01/01

Ur. br. 2133/16-08-8

Rakovica, 26.03.2008.         

                                                                      

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA:

           Nikola Magdić dipl.inž.šum.

 

 

 

Na temelju članka 24. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04), članka 14. stavka 3.Uredbe o javnoj raspravi u postupku donošenja prostornih planova (NN br. 101/98), a u svezi odredbe članka 325 Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07), Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br.  18/06),te članka 24. Stavka 1. i 2. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 30/94, 68/98, 61/00,32/02 100/04) i  uz suglasnost Hrvatskih voda VGO Sliva Save Zagreb (Klasa:350-02/06-01/053, Urbroj:374-21-1-08-8 od 20. ožujka 2008. godine), Općinsko vijeće Općine Rakovica na osnovu članka 11. Statuta općine Rakovica  na svojoj 36.  sjednici održanoj 26.03. 2008. godine donosi:

 

ODLUKU

o donošenju Urbanističkog plana  uređenja poslovne zone Grabovac-Irinovac

 

Članak 1.

Ovom Odlukom donosi se Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac-Irinovac izrađen od APE d.o.o. Zagreb, Dinarska 39  koji se sastoji od tekstualnog i grafičkog dijela.

 

Članak 2.

Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac-Irinovac  izrađen je u šest (6) izvornika potpisanih i ovjerenih pečatom Općinskog vijeća općine Rakovica.

Jedan izvornik čuva se u pismohrani općine Rakovica, a po jedan izvornik zajedno s ovom Odlukom dostavlja se:

            1. Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

            2. Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji

            3. Karlovačkoj županiji - Zavodu za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

 

Članak 3.

Provedbene odredbe Urbanističkog plana uređenja objaviti će se zasebno u Glasniku karlovačke županije.                                                                                                              

                                                               

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u Glasniku karlovačke županije.

 

Klasa:350-02/08-01/01

Ur. br. 2133/16-08-7

Rakovica, 26.03.2008.      

              

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VJEĆA:

           Nikola Magdić dipl.inž.šum.

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne.

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne.                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj