Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluka o dodjeli javnih priznanja

Općinsko Vijeće općine Rakovica u skladu s člankom 8. Statuta općine Rakovica (Glasnik karlovačke županije br. 2/06), na svojoj 39. sjednici održanoj dana  30.07.2008. godine, donosi:
 

ODLUKU

o dodjeli javnih priznanja

 

 Članak 1.

 

Općinsko vijeće Općine Rakovica povodom Dana općine 05. kolovoza 2008. godine dodjeljuje ZAHVALNICE, i to:

 

  1. za unapređenje i razvoj turizma Općine Rakovica

 

          1.1. TURISTIČKOJ ZAJEDNICI OPĆINE RAKOVICA,

 

     2. za predan rad u razvoju vatrogastva i protupožarne zaštite

 

          2.1. IVANU BIĆANIĆU,

 

     3. za poseban doprinos unapređenju sporta kod djece

 

         3.1. NIKOLI TURKALJU,

 

     4. za znanstveni, istraživački i publicistički rad na području Općine Rakovica

 

         4.1. IVANU STRIŽIĆU.

 

Članak 2.

 

 Javna priznanja iz članka 1. ove Odluke uručit će se dana 04.08.2008. godine na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Rakovica.

 

Članak 3.

Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u ‘’Glasniku Karlovačke županije.

 

Klasa: 021-05/08-01/07

Ur.broj: 2133/16-08-3

Rakovica,30.07.2008.

OPĆINA RAKOVICA

OPĆINSKO VIJEĆE

                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:

 

               Nikola Magdić, dipl.ing.šum.

 

 

 

 

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj