Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke 2008.

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6805
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 6076
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 5596
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4750
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 5524
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5797
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6831
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2838
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2847
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 7776
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4914
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6327
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 5382
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2576
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 6499
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 5043
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 5574
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6001
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5672
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 7530
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6799
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2832
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4813
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 7050
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 6531

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj