Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 1217
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 2971
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 3529
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3158
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 3300
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1587
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3016
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2407
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 2966
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2729
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2774
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3636
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2323
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1533
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2768
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1414
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2399
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3650
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 2749
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2421
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1533
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3225
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2882
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 2852
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3277
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1429
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1342
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 2436
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 2856
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1463
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 2813
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 3381
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 4164
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 1940
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 1754
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 3273
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 3929
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 2897
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3592
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 3497
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1718
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 4349
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3616
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1738
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3189
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3487
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4348
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 2845
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3133
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 3124

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj