Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o komunalnom doprinosu 05 Travanj 2018 192
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 1398
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 3466
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 4092
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 3600
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 3839
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1777
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 3475
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 2795
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 3437
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3081
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3251
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4272
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2705
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1689
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3255
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1573
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2751
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4230
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 3132
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2790
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1709
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3756
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3311
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 3341
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3834
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1603
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1507
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 2817
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 3294
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1635
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 3171
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 3830
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 4734
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2154
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2005
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 3860
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 4547
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3320
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4322
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4020
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1873
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 5095
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4193
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1931
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 3643
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 3977
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 4810
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3241
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 3590

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj