Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izvršavanju proračuna za 2015. 01 Prosinac 2014 976
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 2305
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 2774
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 2504
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 2604
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 1333
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 2386
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 1948
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 2318
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 2251
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2218
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2954
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 1871
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1301
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2135
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1197
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 1964
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 2881
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 2249
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 1969
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 1298
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2482
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2284
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 2265
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2589
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 1227
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 1138
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 1983
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 2292
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 1240
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 2387
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 2788
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 3479
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 1650
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 1445
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 2602
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 3161
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 2407
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 2797
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 2804
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 1485
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 3373
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 2865
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 1459
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 2590
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 2895
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 3856
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 2386
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 2563
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 2521

LOKALNI IZBORI 2017.

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

- kontakt: telefon: 047 784 078, 047 784 079, 047 784 006,  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- radno vrijeme: radnim danom 8:00 - 16:00

 vikendom dežurstvo po posebnoj obavijesti

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj