Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I

od 18 Veljača 2012.

     REPUBLIKA HRVATSKA              
     KARLOVAČKA ŽUPANIJA              
     OPĆINA RAKOVICA                
     Jedinstveni upravni odjel              
                   
     KLASA: 406-01/11-01/03              
     URBROJ: 2133/16/11/1              
     Rakovica, 04.04.2011.                
  PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJHOVO IZVRŠENJE  
                   
I)  Ugovor o javnoj nabavi              
Redni broj  Evidencijski broj nabave  Vrsta provedenog postupka  Datum sklapanja ugovora Iznos skopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora  
1. PN 6/10 Otvoreni postupak - mala nabava 29.01.2010. 174.868,73 40 dana od dana uvođenja u posao ELEKTRO-ENERGEITKA d.o.o. ZAGREB      
2. PN 16/10 Otvoreni postupak - mala nabava 02.07.2010. 137.500,00 270 kalendarskih dana JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB      
3. PN 17/10 Otvoreni postupak - direktno ugovaranje 18.10.2010. 66.920,00 11 radnih dana CESTE d.d. KARLOVAC 18.05.2011. 66.037,50  
                   
                   
                   
                   
II )  Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma  
  Redni broj  Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS/ugovora Iznos sklopljenog OS/ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovr Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora
Okvirni sporazm (OS) 1. PN 02/09 Pregovarački postupak bez predhodne objave - velika nabava 29.09.2009. 995.456,00 3 godine BEL-BAU d.o.o Bjelovar    
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1. br. 1/09 temeljem okvirnog sporazuma 06.10.2009. 363.004,98 90 dana od dana uvođenja u posao BEL-BAU d.o.o Bjelovar 16.03.2010. 362.928,84
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.2. br. 2/10 temeljem okvirnog sporazuma 11.05.2010. 117.400,00 80 radnih dana BEL-BAU d.o.o Bjelovar 06.10.2010. 117.400,00
                   
Okvirni sporazum (OS) 2. PN 12/10 Otvoreni postupak - velika nabava 14.09.2010. 3.875.693,63 3 godine WERKOS d.o.o. OSIJEK    
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1. br. 1/10 temeljem okvirnog sporazuma 20.09.2010. 1.002.360,58 120 dana od dana uvođenja u posao WERKOS d.o.o. OSIJEK    

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj