Top Panel
Srijeda 02 Pro 2020
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Zakon o javnoj nabavi (Sprječavanje sukoba interesa)

od 08 Svibanj 2012.

 OPĆINA RAKOVICA – Sprječavanje sukoba interesa (Zakon o javnoj nabavi – „Narodne novine“ 90/11)

 

Sukladno odredbama članka 13. stavka 9. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11) objavljujemo da Općina Rakovica ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi na koje se primjenjuju odredbe navedenog Zakona sa sljedećim gospodarskim subjektima:

 

1. DRVO AMBIJENT, Obrt za izradu stolarije i drvene galanterije, Rakovica 25, 47245 Rakovica

2. IRIS CROATICA, Obrt za turizam i putnička agencija, Grabovac 173, 47245 Rakovica

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj