Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III

     REPUBLIKA HRVATSKA              
     KARLOVAČKA ŽUPANIJA              
     OPĆINA RAKOVICA              
     Jedinstveni upravni odjel              
                   
     KLASA: 406-01/11-01/03              
     URBROJ: 2133/16-12-3              
     Rakovica, 20.03.2012.              
  PREGLED SKOPLJENIH UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I NJHOVO IZVRŠENJE  
                   
I)  Ugovor o javnoj nabavi              
Redni broj  Evidencijski broj nabave  Vrsta provedenog postupka  Datum sklapanja ugovora Iznos skopljenog ugovora Razdoblje na koje je sklopljen ugovor Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor Datum konačnog izvršenja ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora  
1. PN 6/10 Otvoreni postupak - mala nabava 29.01.2010. 174.868,73 40 dana od dana uvođenja u posao ELEKTRO-ENERGEITKA d.o.o. ZAGREB      
2. PN 16/10 Otvoreni postupak - mala nabava 02.07.2010. 137.500,00 270 kalendarskih dana JURCON PROJEKT d.o.o. ZAGREB      
3. PN 17/10 Otvoreni postupak - direktno ugovaranje 18.10.2010. 66.920,00 11 radnih dana CESTE d.d. KARLOVAC 18.05.2011. 66.037,50  
4. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 10.03.2011. 15.000,00 30 radnih dana RAZVOJNA AGENCIJA KARLOVAČKE ŽUPANIJE d.o.o. 27.12.2011. 15.000,00  
5. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 14.03.2011. 15.857,50 47 dana D&E KONZALTING d.o.o. KARLOVAC 30.04.2011. 15.857,50  
6. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 18.03.2011. 35.627,00 43 dana SIGMATEL d.o.o. JOSIPDOL 30.04.2011. 35.627,00  
7. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 18.03.2011. 59.609,60 30 dana od dana uvođenja u posao GRAĐEVINSKO PROIZVODNO ZANATSKO PODUZEĆE d.d. SLUNJ 18.03.2011. 59.595,89  
8. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 20.06.2011. 69.982,50 19 dana BEL-BAU d.o.o. BJELOVAR 09.07.2011. 69.982,50  
9. PN 3/11 Otvoreni postupak - velika nabava 25.08.2011. 570.270,00 60 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC      
9.1. Aneks ugovora PN3/11 Otvoreni postupak - velika nabava 08.12.2011. 709.800,00 75 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC 30.12.2011. 709.798,50  
10. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 29.09.2011. 10.000,00 120 od dana sklapanja ugovora GRO-PLAN d.o.o. LANIŠTE ZAGREB 29.12.2011.    
11. Bagatelna nabava Direktno ugovaranje 07.11.2011. 30.170,10 4 dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC 09.12.2012. 30.170,10  
12. PN 11/11 Otvoreni postupak - mala nabava 30.12.2011. 324.844,15 45 radnih dana od dana uvođenja u posao NISKOGRADNJA d.o.o. KARLOVAC      
                   
                   
                   
II )  Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma  
  Redni broj  Evidencijski broj nabave Vrsta provedenog postupka Datum sklapanja OS-a/ugovora Iznos sklopljenog OS-a/ugovora Razdoblje na koje je sklopljen OS/ugovr Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ugovor Datum konačnog izvršenja OS-a/ugovora Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ugovora
Okvirni sporazm (OS) 1. PN 02/09 Pregovarački postupak bez predhodne objave - velika nabava 29.09.2009. 995.456,00 3 godine BEL-BAU d.o.o Bjelovar    
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1. br. 1/09 temeljem okvirnog sporazuma 06.10.2009. 363.004,98 90 dana od dana uvođenja u posao BEL-BAU d.o.o Bjelovar 16.03.2010. 362.928,84
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.2. br. 2/10 temeljem okvirnog sporazuma 11.05.2010. 117.400,00 80 radnih dana BEL-BAU d.o.o Bjelovar 06.10.2010. 117.400,00
                   
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.3. br. 01/11 temeljem okvirnog sporazuma 04.04.2011. 174.749,00 60 radnih dana BEL-BAU d.o.o. Bjelovar 04.07.2011.  
Anex ugovora  01/11 1.3. br. 1 temeljem okvirnog sporazuma 26.05.2011. 107.734,00 60 radnih dana BEL-BAU d.o.o. Bjelovar 04.07.2011. 107.721,40
                   
Okvirni sporazum (OS) 2. PN 12/10 Otvoreni postupak - velika nabava 14.09.2010. 3.875.693,63 3 godine WERKOS d.o.o. OSIJEK UGOVOR RASKINUT ZBOG NEISPUNJAVANJA UGOVORNIH OBVEZA
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1. br. 1/10 temeljem okvirnog sporazuma 20.09.2010. 1.002.360,58 120 dana od dana uvođenja u posao WERKOS d.o.o. OSIJEK
Okvirni sporazum (OS) 3. PN 1/11 Otvoreni postupak - mala vrijednost 06.05.2011. 299.999,99 2 godine GEOM d.o.o. Slunj 06.05.2013.  
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 3.1. br. 01/11; 02/11 temeljem okvirnog sporazuma 10.05.2011. 209.258,31 do kraja 2011. GEOM d.o.o. Slunj 16.12.2011. 164.655,00
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 3.2. br. 03/11 temeljem okvirnog sporazuma 03.01.2012. 133.179,37 do kraja 2012. GEOM d.o.o. Slunj    
                   
Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, te Zaključka Vlade RH Općina Rakovica objavljuje podatke o sklopljenim ugovorima  
o javnoj nabavi  za 2010. , 2011. i 2012. godinu, ažurirane zaključno sa 20.03.2012. godine sukladno odredbama navedenog Zaključka. 

Svečana zastava

 

VIZIJA OPĆINE RAKOVICA 2016.-2020. 
Vizija Općine Rakovica je osigurati stalan rast i razvoj gospodarstva, razvoj turizma, obrazovanja, infrastrukture i poduzetništva kroz racionalno korištenje proračunskih sredstava i optimalnim iskorištavanjem vanjskih izvora financiranja kako bi se ostvario ukupni rast i razvoj ovoga područja te povećao standard življenja
 
 

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE RAKOVICA 2011. - 2015.

STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA OPĆINE RAKOVICA OD 2019. DO 2024.GODINE

Europe for Citizens

                                                  

Planovi naselja

RASPOLAGANJE POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU RH

Lijevi Drop

Dimnjačar

Koncesionirani dimnjačar za općine Rakovicu je obrt Energon.

Kontakt telefon: 634-978; ili: 421-313; Mob: 091/577-3695.

Odvodnja

OBRT ZA USLUGU ČIŠĆENJA I ODVOZ FEKALIJA, Dobrinska ulica 13, Ogulin

vl. Mišel Grdešić, 091/530-0011, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odvoz komunalnog i glomaznog otpada

Poslove odvoza komunalnog i glomaznog otpada obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101.

Vodoopskrba

Poslove vodoopskrbe obavlja Spelekom d.o.o. za komunalne usluge.

Kontakt telefon: 784 - 101

Šumarija

Šumarija Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 009

OŠ Eugena Kvaternika

Osnovna Škola Eugena Kvaternika, Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 016

Ambulanta Rakovica

Ordinacija primarne zdravstvene zaštite Rakovica;

Kontakt telefon: 784 067;

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnima popodne, petkom samo ujutro

Stomatološka ordinacija

Stomatološka ordinacija Rakovica;
Kontakt telefon: 784 - 313.

Radno vrijeme: Parnim datumima ujutro, neparnim datumima popodne, petkom samo ujutro                   

Pošta Rakovica

Poštanski ured 47245 Rakovica;

Kontakt telefon: 628-029

PŠ Braće Pavlić

Područna škola braće Pavlić, Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 801 - 964

Matični ured

Matični ured Slunj - Matično područje Rakovica;

Kontakt telefon: 784 - 008; Fax: 784 - 039.

 

 

 

 

 

 

Poljoprivredna savjetodavna služba

Poljoprivredna savjetodavna služba

Kontakt telefon: 777-447

DVD Rakovica

Dobrovoljno vatrogasno društvo Rakovica;

Kontakt telefon: 098/ 373 - 511

DVD Drežnik Grad

Dobrovoljno vatrogasno društvo Drežnik Grad;

Kontakt telefon: 099/ 2131 - 682

LD Golub

Lovačko društvo Golub
Predsjednik gosp. Milan Bićanić, mob: 098/517 - 249;
Tajnik gosp. Ivica Turkalj, mob: 098/634 - 290.

LD Medvjed

Lovačko društvo Medvjed
Predsjednik gosp. Filip Franjković, mob: 098/ 246 - 909;
Tajnik gosp. Petar Hodak, mob:

Javnobilježnički ured

Martina Naletilić, Trg Franje Tuđamana 8
 tel: 047 400 008
 Radno vrijeme:

Ponedjeljak, srijeda i četvrtak
od 09:15 do 14:00

Utorkom  i petkom

ured neće biti otvoren za stranke.

Cjenik komunalnih usluga

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj