Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama plana nabave za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 2614
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4151
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4724
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4351
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6128
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5426
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4816
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4169
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4901
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5154
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6181
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2456
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2470
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6939
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4283
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5661
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4750
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2210
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5705
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4424
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4923
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5212
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 5052
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6874
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 6015
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2406
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 5029
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1699
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4178
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5543
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4283
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3963
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4246
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3965
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6296
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5872
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9845

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj