Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 33 09) 14 Siječanj 2009 4064
Odluka o financiranju rada TZ Općine Rakovica 14 Siječanj 2009 4631
Socijalni program Općine Rakovica za 2009. godinu 22 Prosinac 2008 4258
Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja Općine Rakovica 12 Prosinac 2008 6020
Osnove pravila Mjesnih odbora (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5316
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4698
Odluka o udruženju u jedinstveni sustav stipendiranja Karlovačke županije 12 Prosinac 2008 4077
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora 12 Prosinac 2008 4807
Odluka o participaciji troškova smještaja djece u predškolskoj ustanovi (GKŽ 31 08) 12 Prosinac 2008 5056
Odluka o osnivanju Savjeta mladih (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 6075
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2411
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2430
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6785
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4189
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5557
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4646
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2165
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5585
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4330
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4828
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 5077
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4946
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6770
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5902
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2359
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4929
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1659
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 4070
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5435
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4183
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3872
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4158
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3874
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6186
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5763
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9630

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj