Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova 12 Prosinac 2008 2365
Odluka o osnivanju Izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 2384
Odluka o općinskim porezima 12 Prosinac 2008 6617
Odluka o načinu obavljanja poslova održavanja vodovoda na području općine Rakovica (GKŽ 25 08) 12 Prosinac 2008 4099
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 5444
Odluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 09 08) 12 Prosinac 2008 4537
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini naknade za rad vatrogasnih postrojbi 12 Prosinac 2008 2121
Odluka o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području općine Rakovica (GKŽ 14 08) 12 Prosinac 2008 5435
Odluka o izboru članova proširenog sastava izbornog povjerenstva 12 Prosinac 2008 4230
Odluka o imenovanju voditelja i osobe zadužene za nepravilnosti u sustavu unutarnjih financijskih kontrola 12 Prosinac 2008 4731
Odluka o imenovanju Odbora za obilježavanje Dana općine Rakovica 12 Prosinac 2008 4956
Odluka o dopuni odluke o sufinanciranju troškova dopreme pitke vode domaćinstvima 12 Prosinac 2008 4857
Odluka o dopuni komunalne naknade (GKŽ 50 08) 12 Prosinac 2008 6668
Odluka o donošenju UPU 12 Prosinac 2008 5778
Odluka o dodjeli javnih priznanja 12 Prosinac 2008 2317
Poticanje poduzetništva i poljoprivrede - 2008 30 Srpanj 2008 4844
Program javnih potreba u kulturi 2008 30 Srpanj 2008 1621
Odluke o osnivanju i imenvanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 3977
PROTUPOŽARNI PLANOVI (GKŽ 25 08) 11 Lipanj 2008 5326
PROGRAM gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini 26 Ožujak 2008 4099
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2008. godini 26 Ožujak 2008 3782
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U 2007. GODINI 17 Ožujak 2008 4073
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2007. godini 17 Ožujak 2008 3788
Odluka o cijeni i uvjetima građevinskog zemljišta u vlasništvu Općine Rakovice 09 Siječanj 2008 6048
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom redu (GKŽ 02 08) 01 Siječanj 2008 5650
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica 15 Srpanj 2005 9396

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj