Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
7. sjednica - zapisnik 18 Prosinac 2009 2496
UPU- UKIDANJE 15 Prosinac 2009 3213
UPU Čatrnja - Odluka 15 Prosinac 2009 6508
Statut Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 6012
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 4765
RJEŠENJE o izboru predsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5715
RJEŠENJE o izboru potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 5218
RJEŠENJE o izboru Odbora za Statut i Poslovnik 15 Prosinac 2009 5929
RJEŠENJE o izboru Odbora za izbor i imenovanja 15 Prosinac 2009 5272
RJEŠENJE o izboru Odbora za financije i proračun 15 Prosinac 2009 5181
Rješenje o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 4507
PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU- Izmjena (08. 2009.) 15 Prosinac 2009 2405
PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU - izmjene 15 Prosinac 2009 3131
PRAVILNIK O STIPENDIRANJU - izmjene i dopune 15 Prosinac 2009 2816
PPU-odluka 15 Prosinac 2009 3845
PPO-ODLUKA O IZMJENI 15 Prosinac 2009 2741
Povjerenstvo za popis birača (2009) 15 Prosinac 2009 4664
Poslovnik Općinskog vijeća Općine Rakovica (GKŽ 21 09) 15 Prosinac 2009 5717
Odluka o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Rakovica (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5532
Odluka o prekoračenju dopuštenih razina buke (GKŽ 42 09) 15 Prosinac 2009 5346
Odluka o osnivanju Vijeća za prevenciju Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5768
Odluka o osnivanju i izboru MANDATNE KOMISIJE 15 Prosinac 2009 2741
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ocjenu stanja poljop. zemljišta na području Općine Rakovica 15 Prosinac 2009 6231
Odluka o određivanju naknade troškova za rad članova vijeća mjesnih odbora 15 Prosinac 2009 5229
Odluka o obvezatnom korištenju komunalne usluge održavanja čistoće u dijelu koji se odnosi na skupljanje i odvoz komunalnog otpada (GKŽ 11 09) 15 Prosinac 2009 6017
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica (GKŽ 33 09) 15 Prosinac 2009 5012
Odluka o naknadama za rad u vijeću i radnim tijelima (GKŽ 27 09) 15 Prosinac 2009 5886
Odluka o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4793
Odluka o kućnim ljubimcima (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5752
Odluka o kriterijima za plaće 14 Prosinac 2009 5623
Odluka o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2010. godinu 14 Prosinac 2009 4798
Odluka o izmjeni i dopuni Programa subvencija-poticanja obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u 2009. godini 14 Prosinac 2009 2377
Odluka o izmjenama osnova pravila mjesnih odbora (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4985
Odluka o izmjenama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 42 09) 14 Prosinac 2009 4346
Odluka o izmjenama i dopunama odluke o priključivanju građevina na komunalnu infrastrukturu 14 Prosinac 2009 4351
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 33 09) 14 Prosinac 2009 4193
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 5437
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 14 Prosinac 2009 5560
Odluka o grobljima (GKŽ 03 10) 14 Prosinac 2009 7603
Odluka o dopuni odluke o izvršenju Proračuna Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 4359
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 09) 14 Prosinac 2009 5196
Odluka o dodjeli bespovratne potpore za poticanje poduzetništva i poljoprivrede 14 Prosinac 2009 5607
Odluka o davanju stanova u vlasništvu Općine Rakovica u najam (GKŽ 11 09) 14 Prosinac 2009 6713
Odbor za obilježavanje Dana općine Rakovica 14 Prosinac 2009 5311
Izvješće mandatne komisije 14 Prosinac 2009 6055
Ispravak odluke o izmjeni socijalnog programa Općine Rakovica za 2009. godinu 14 Prosinac 2009 5149
7. sjednica - poziv 14 Prosinac 2009 2104
6. sjednica - zapisnik 30 Studeni 2009 2102
6. sjednica - poziv 24 Studeni 2009 2020
5. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2009 2760

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj