Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5616
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4800
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5680
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3633
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 5447
20. sjednica - zapisnik 07 Ožujak 2011 2344
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 07 Ožujak 2011 1863
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4957
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4331
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1703
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4236
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4213
20. sjednica - poziv 25 Veljača 2011 1947
19. sjednica - zapisnik 17 Veljača 2011 2055
19. sjednica - poziv 09 Veljača 2011 1956
18. sjednica - zapisnik 22 Prosinac 2010 2352
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4801
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 5127
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 4580
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 4576
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 4367
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4888
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 5417
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 5112
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 8367
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 5419
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 5295
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 5108
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5791
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5863
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4368
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o zajedničkom gospodarenju otpadom na području Karlovačke županije 16 Prosinac 2010 4548
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Razvojna agencija Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 4545
Odluka o plaći i drugim pravima iz radnog odnosa općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika (GKŽ 25 10) 16 Prosinac 2010 5540
Odluka o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6288
Odluka o obavljanju dimnjačarskih poslova (GKŽ 41 10)2010 16 Prosinac 2010 4673
ODLUKA o naknadi za rad općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obavljaju bez zasnivanja radnog odnosa 16 Prosinac 2010 5481
Odluka o koeficijentima službenika i namještenika 16 Prosinac 2010 6914
Odluka o izmjeni statističkih dokumenata o granicama naselja 16 Prosinac 2010 5274
Odluka o izmjeni odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 41 10) 16 Prosinac 2010 5766
Odluka o izmjeni odluke o imenovanju članova upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje 16 Prosinac 2010 5023
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javne rasvjete (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 5039
Odluka o dopuni Odluke o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 28 10) 16 Prosinac 2010 4931
Odluka o dodjeli javnih priznanja 2010. 16 Prosinac 2010 2589
Odluka o agrotehničkim mjerama (GKŽ 09 10) 16 Prosinac 2010 5474
Izvješće o radu načelnika 1. polugod. 2010. 16 Prosinac 2010 5241
IZVJEŠĆE O RADU OPĆINSKOG NAČELNIKA (LIPANJ - PROSINAC 2009.) 16 Prosinac 2010 5577
Ispravak odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 51 10) 16 Prosinac 2010 4789
18. sjednica - poziv 16 Prosinac 2010 2006
Ispravak odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata (GKŽ 51 10) 15 Prosinac 2010 5409

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj