Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011 godinu (1) 15 Rujan 2011 5556
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini 15 Rujan 2011 5135
26. sjednica - zapisnik 15 Rujan 2011 1881
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (26) 15 Rujan 2011 3554
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (26) 15 Rujan 2011 1554
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (GKŽ 34 11) 09 Rujan 2011 5078
26. sjednica - poziv 08 Rujan 2011 1686
25. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2011 1677
25. sjednica - poziv 20 Srpanj 2011 1644
24. sjednica - zapisnik 20 Srpanj 2011 2174
24. sjednica - poziv 13 Srpanj 2011 1612
23. sjednica - zapisnik 28 Lipanj 2011 2435
23. sjednica - poziv 21 Lipanj 2011 1555
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Lipanj 2011 5108
Odluka o visini naknade za zakup javnih površina za proslave blagdana i sličnih manifestacija (GKŽ 26 11) 10 Lipanj 2011 2916
22. sjednica - zapisnik 29 Travanj 2011 2367
22. sjednica - poziv 26 Travanj 2011 1733
21. sjednica - zapisnik 30 Ožujak 2011 1844
21. sjednica - poziv 25 Ožujak 2011 1792
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5020
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu 24 Ožujak 2011 4241
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2010. godini 24 Ožujak 2011 5103
Operativni programa mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa i drugih ekstremnih okolnosti koje mogu dovesti do prekida prometa ili značajnijeg poremećaja opskrbe za 2010./2011. 07 Ožujak 2011 3247
ZAKLJUČAK o usvajanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica u 2010. godini 07 Ožujak 2011 4856
20. sjednica - zapisnik 07 Ožujak 2011 2031
Odluka o dopuni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 07 Ožujak 2011 1569
PLAN NABAVE 2011. (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 4419
Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području općine Rakovica u 2010. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3743
Program javnih potreba u kulturi u 2011. godini 07 Ožujak 2011 1449
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3683
Socijalni program Općine Rakovica za 2011. godinu (GKŽ 07 11) 07 Ožujak 2011 3618
20. sjednica - poziv 25 Veljača 2011 1670
19. sjednica - zapisnik 17 Veljača 2011 1746
19. sjednica - poziv 09 Veljača 2011 1641
18. sjednica - zapisnik 22 Prosinac 2010 2003
Odluka o izmjenama plana nabave za 2010. godinu (GKŽ 51 10)) 22 Prosinac 2010 4241
Odluka o izmjeni Plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava (GKŽ 51 10) 22 Prosinac 2010 4508
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrast. i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2010. godini (18) 22 Prosinac 2010 3962
Odluka o izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2010. godine (18) 22 Prosinac 2010 3932
Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2010. godinu (18) 22 Prosinac 2010 3743
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 51 10) 19 Prosinac 2010 4288
PRORAČUN-ODLUKA O IZVR.2010 (18) 19 Prosinac 2010 4817
Rješenje o verifikaciji mandata člana Općinskog vijeća Općine Rakovica 19 Prosinac 2010 4497
Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva (2010.) 16 Prosinac 2010 7620
PRAVILNIK o radu lokalnih službenika i namještenika zaposlenih u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4873
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate dodataka za uspješnost na radu 16 Prosinac 2010 4680
Odluka o utvrđivanju područja za petogodišnji program za katastarsku izmjeru na području općine Rakovica 16 Prosinac 2010 4526
Odluka o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na području općine Rakovica (GKŽ 18 10) 16 Prosinac 2010 5164
Odluka o radnom vremenu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Rakovica (GKŽ 36 10) 16 Prosinac 2010 5293
Odluka o pristupanju Općine Rakovica trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 16 Prosinac 2010 3794

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj