Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6073
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5283
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 4937
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6493
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2914
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5850
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3185
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1786
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2246
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3271
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1946
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 1986
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1798
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4832
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3497
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4365
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4405
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3843
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5336
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4598
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5164
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5558
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4293
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1815
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4755
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6297
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2264
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4291
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3731
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1654
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4095
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1847
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4555
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5077
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2839
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 4963
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4482
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5185
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3373
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5440
Odluka o utvrđivanju cijene za korištenje drž. poljop. zemljišta 20 Prosinac 2011 5362
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 20 Prosinac 2011 2709
Odluka o pristupanju LAG-u 20 Prosinac 2011 3113
Odluka o prirezu porezu na dohodak (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4927
Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 4622
Odluka o prihvaćanju Sporazuma o osnivanju JU KARLA 20 Prosinac 2011 5034
ODLUKA o preuzimanju poslovnog udjela u trg. društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije d.o.o. 20 Prosinac 2011 4185
Odluka o preoblikovanju KARLA 20 Prosinac 2011 2793
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 20 Prosinac 2011 5213
Odluka o povjeravanju poslova odlaganja komunalnog otpada na području Općine Rakovica (GKŽ 34 11) 20 Prosinac 2011 4308

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj