Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
33. sjednica - poziv 11 Travanj 2012 1925
32. sjednica - zapisnik 27 Ožujak 2012 2790
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4376
Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4235
Odluka o izmjenama odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4127
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4226
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4041
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3801
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4139
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3494
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4055
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3912
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3982
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4201
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3480
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3960
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4241
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5405
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4800
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6365
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5582
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5269
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6820
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3131
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6147
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3405
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1963
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2426
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3295
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2120
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2161
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1971
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5177
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3758
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4652
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4781
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4133
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5778
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 5022
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5585
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 6013
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4719
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1972
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 5076
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6661
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2441
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4618
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 4042
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1805
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4424

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj