Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3245
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3815
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3673
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3727
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3951
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3240
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3726
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3994
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5176
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4518
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6147
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5360
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5024
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6572
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 2971
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 5929
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3240
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1825
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2291
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3278
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 1988
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2034
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1842
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 4928
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3560
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4444
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4519
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 3915
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5443
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4706
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5267
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5665
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4402
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1854
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4839
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6393
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2309
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4376
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3806
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1688
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4176
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1878
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4663
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5153
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2885
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5062
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4564
Odluka o visini zakupnine za štandove i zemljišta - javne površine (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5270
Odluka o visini naknade za dobrovoljne vatrogasce (2011) 20 Prosinac 2011 3412
Odluka o uvjetima i načinu davanja u zakup javnih površina za postavljanje kioska i pokretnih naprava (GKŽ 07 11) 20 Prosinac 2011 5584

ŽUPNIK

GORAN ANTUNOVIĆ

099/591-9760

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj