Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ODLUKA O RASPODJELI REZULTATA 2011. (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3932
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3684
Odluka o izmjenama i dopunama programa gradnje objekata i uređaja kom. infr. za period 2011. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4027
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3379
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3942
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3800
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3853
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4084
Program utroska spomeničke rente za 2012. godinu (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3362
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 3844
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4114
Ispravak odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora na području Općine Rakovica 23 Ožujak 2012 5292
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - III 22 Ožujak 2012 4665
Odluke o osnivanju i imenovanju Stožera zaštite i spašavanja (GKŽ 25 08) 21 Ožujak 2012 6260
PLAN POZIVANJA STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA 21 Ožujak 2012 5475
Odluka o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti (GKŽ 12 05) 21 Ožujak 2012 5147
Odluka izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu (GKŽ 43 05) 21 Ožujak 2012 6697
Ispravak odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu 21 Ožujak 2012 3053
Odluka o dopuni odluke o komunalnoj naknadi (GKŽ 50 08) 21 Ožujak 2012 6044
Odluka o visini zakupnine poslovnog prostora 20 Ožujak 2012 3320
32. sjednica - poziv 15 Ožujak 2012 1894
Konzervatorijska podloga 18 Veljača 2012 2361
Objave u Glasniku Karlovačke županije 18 Veljača 2012 3287
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - II 18 Veljača 2012 2051
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - I 18 Veljača 2012 2097
31. sjednica - zapisnik 13 Veljača 2012 1907
Strategija razvoja općine Rakovica 08 Veljača 2012 5056
Detaljni plan uređenja groblja Puškarić 03 Veljača 2012 3663
Detaljni plan uređenja groblja Drežnik 03 Veljača 2012 4554
Urbanistički plan uređenja turističke zone Drežničko Selište - Čatrnja 03 Veljača 2012 4660
Urbanistički plan uređenja ugostiteljsko-turističke zone Drežnik Grad 03 Veljača 2012 4027
Urbanistički plan uređenja Grabovac - Cestovno selo 03 Veljača 2012 5612
Urbanistički plan uređenja poslovne zone Grabovac - Irinovac 03 Veljača 2012 4862
Poslovnik Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5418
Statut Općine Rakovica 03 Veljača 2012 5839
Državna cesta D42 - Studija utjecaja na okoliš 03 Veljača 2012 4566
31. sjednica - poziv 02 Veljača 2012 1914
Odluka o izmjenama Odluke o izmjenama programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2011. godinu 28 Prosinac 2011 4958
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu 28 Prosinac 2011 6535
30. sjednica - zapisnik 28 Prosinac 2011 2375
PLAN NABAVE 2012 (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4512
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2011. godini (30) 28 Prosinac 2011 3928
PROGRAM GRADNJE KOM. INF 2011 (30) 28 Prosinac 2011 1743
Socijalni program Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 55 11) 28 Prosinac 2011 4302
30. sjednica - poziv 22 Prosinac 2011 1937
SPORAZUM O OSNIVANJU -JAVNA USTANOVA KARLA-071211 20 Prosinac 2011 4797
Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja na području Općine Rakovica (GKŽ 13 11) 20 Prosinac 2011 5275
Pravilnik o oznakama stvaratelja i primatelja pismena 20 Prosinac 2011 2955
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2011. godinu 20 Prosinac 2011 5192
Odluka o vrijednostima jediničnih iznosa za položajne zone (GKŽ 37 11) 20 Prosinac 2011 4690

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj