Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o imenovanju predstavnika u stručni tim za izradu procjene ugroženosti od požara 05 Studeni 2012 4154
Odluka o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi - nerazvrstane ceste 05 Studeni 2012 5105
Program financ. izrade prost. plana i poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opr... u 2012. godini 05 Studeni 2012 4042
38. sjednica - poziv 25 Listopad 2012 1847
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (JUO) 17 Listopad 2012 3711
Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarski poslovi 18 Rujan 2012 5550
37. sjednica - zapisnik 13 Rujan 2012 2265
Odluka o izboru osobe za obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javne rasvjete (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3860
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 4258
Odluka o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2012. godine (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3910
Odluka o izmjenama i dopunama Programa održavanja kom. infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2012. g. (GKŽ 33 12) 13 Rujan 2012 3802
37. sjednica - poziv 05 Rujan 2012 1904
34. sjednica - zapisnik 25 Kolovoz 2012 1992
ODLUKA o preraspodjeli sredstava III (GKŽ 33 12) 17 Kolovoz 2012 4559
36. sjednica - zapisnik 25 Srpanj 2012 2041
Odluka o dodjeli javnih priznanja (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4122
Odluka o dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2012. godinu (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3312
Odluka o izmj. odluke o fin. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i poticanja poljop. proizvodnje u 2012. g. (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3837
Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za dodjelu koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 4465
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 27 12) 25 Srpanj 2012 3906
36. sjednica - poziv 18 Srpanj 2012 1815
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (GKŽ 25 12) 01 Srpanj 2012 3479
35. sjednica - zapisnik 28 Lipanj 2012 2467
Odluka o osnivanju Dječjeg vrtića (GKŽ 25 12) 28 Lipanj 2012 3899
35. sjednica - poziv 21 Lipanj 2012 1821
Plan nabave Općine Rakovica za 2012. g. (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 4695
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3701
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3943
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012.i 2013. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3184
Odluka o izmjeni Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3762
Odluka o izmjeni PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2012. GODINI (GKŽ 20 12) 28 Svibanj 2012 3993
34. sjednica - poziv 23 Svibanj 2012 1884
Odluka o prodaji poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Općine (GKŽ 20 12) 18 Svibanj 2012 4918
Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za kupnju nekretnine (GKŽ 25 12) 14 Svibanj 2012 4648
Zakon o javnoj nabavi (Sprječavanje sukoba interesa) 08 Svibanj 2012 2965
ODLUKA o preraspodjeli sredstava II (GKŽ 20 12) 02 Svibanj 2012 4222
Izbori 2012. 24 Travanj 2012 2511
PRORAČUN - 2012. GODINA 18 Travanj 2012 4897
Odluka o raspisivanju izbora za vijeća mjesnih odbora (GKŽ 17 12) 18 Travanj 2012 3942
33. sjednica - zapisnik 17 Travanj 2012 2441
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izboru članova vijeća MO na području Općine Rakovica (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4011
ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4477
Odluka o osnivanju Općinskog izbornog povjerenstva (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4335
Odluka o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4116
Odluka o uvjetima i mjestima pružanja usluga u turizmu (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4039
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 4491
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2012. GODINU (GKŽ 12 12) 17 Travanj 2012 3962
33. sjednica - poziv 11 Travanj 2012 1880
32. sjednica - zapisnik 27 Ožujak 2012 2745
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninama (GKŽ 11 12) 27 Ožujak 2012 4306

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj