Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4936
Odluka o izmjeni programa financ. poboljšanja inf. nedovoljno...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4619
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 4070
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3310
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3609
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3525
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1857
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1777
06. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1771
ZAPISNIK 43. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 2506
ZAPISNIK 02. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1938
ZAPISNIK 03. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1820
ZAPISNIK 06. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1887
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - IV 22 Ožujak 2013 5137
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3383
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1520
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 2127
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2653
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2589
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4845
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5468
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8379
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 4030
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3509
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4709
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 4242
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2395
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5669
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4951
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5239
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2215
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 4275
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4641
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4563
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4310
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3839
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4536
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4630
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4195
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4644
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4500
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2173
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2629
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2465
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6472
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 5139
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2482
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4570
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 5030
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2794

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj