Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3053
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1310
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 1940
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2432
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2346
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4552
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5168
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 7921
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3710
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3161
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4432
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3940
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2195
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5289
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4651
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4931
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2005
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3942
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4308
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4218
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3977
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3490
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4187
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4302
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3852
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4324
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4190
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2012
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2399
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2201
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6076
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4831
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2255
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4271
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4707
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2571
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4259
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4172
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4527
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4019
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3422
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4710
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4102
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4420
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1923
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2881
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5471
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1905
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3879
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 4213

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj