Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2392
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2300
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4487
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5106
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 7803
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3645
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3094
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4384
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 3881
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2159
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5214
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4586
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4859
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 1970
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 3878
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4241
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4148
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 3913
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3424
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4123
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4235
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3786
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4259
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4126
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 1979
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2358
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2160
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6001
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4770
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2222
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4211
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4640
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2536
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4194
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4101
PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 4459
PROGRAM UTROŠKA BORAVIŠNE PRISTOJBE ZA 2013. GODINU 11 Prosinac 2012 3959
Program utroška spomeničke rente za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 3356
PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINIPROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA - NAKNADE ZA EKSPLOATACIJU MINERALNIH SIROVINA U 2013. GODINI 11 Prosinac 2012 4644
Program utroška sredstva šumskog doprinosa u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4042
Socijalni program Općine Rakovica za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4348
40. sjednica - poziv 04 Prosinac 2012 1893
Plan razvojnih programa za 2013. godinu 26 Studeni 2012 2841
Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 26 Studeni 2012 5408
39. sjednica - zapisnik 21 Studeni 2012 1869
Odluka o dopuni Odluke o građenju spomeničkih i sakralnih objekata 21 Studeni 2012 3813
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2012 21 Studeni 2012 4143
39. sjednica - poziv 14 Studeni 2012 1789
38. sjednica - zapisnik 05 Studeni 2012 2146
Odluka o imenovanju članova Etičkog povjerenstva (nositelji političkih dužnosti) 05 Studeni 2012 4207

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj