Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Odluka o izmjeni programa utroška sredstava - naknade...u 2013.g. 27 Ožujak 2013 3835
Odluka o izmjeni Programa utroška sredstava spomeničke rente za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 3092
Izvješće o izvršenju programa javnih potreba u kulturi u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3375
Izvješće o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 27 Ožujak 2013 3287
02. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1712
03. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1662
06. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 1640
ZAPISNIK 43. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 2350
ZAPISNIK 02. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1783
ZAPISNIK 03. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1666
ZAPISNIK 06. SJEDNICA 26 Ožujak 2013 1724
Pregled sklopljenih ugovora i njihovo izvršenje - IV 22 Ožujak 2013 4891
Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012. godini - izvješće i zaključak 11 Ožujak 2013 3161
PRORAČUN - 2013. GODINA 24 Veljača 2013 1363
42. sjednica-poziv 20 Veljača 2013 1992
ZAPISNIK 42. SJEDNICA 20 Veljača 2013 2488
Odluka o izmjenama odluke o raspolaganju nekretninama 20 Veljača 2013 2422
ODLUKA O IZMJ. I DOP. POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013) s amandmanima 20 Veljača 2013 4643
STATUTARNA ODLUKA O IZMJENI STATUTA OPĆINE RAKOVICA (2013) - s amandmanima 20 Veljača 2013 5258
Odluka o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 20 Veljača 2013 8070
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 20 Veljača 2013 3814
Operativni program mjera za postupanje u slučaju pojave ugroženosti od snježnih nanosa 2012 20 Veljača 2013 3266
Prostorni plan uređenja Općine Rakovica - izmjene i dopune 01 Siječanj 2013 4511
ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2013. 21 Prosinac 2012 4037
41. sjednica - zapisnik 20 Prosinac 2012 2242
Odluka o izmj. odluke o finan. prog. uređenja zemljišta, ruralong prostora... u 2012. godini 20 Prosinac 2012 5415
Odluka o prodaji građ. zemljišta 20 Prosinac 2012 4748
Odluka o izmjenama i dopunama Plana nabave Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 5023
Odluka o izmj. i dop. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2012 20 Prosinac 2012 2058
Odluka o izmj. i dop. Programa održavanja kom. inf. i obavljanja kom. djelatnosti u 2012 20 Prosinac 2012 4053
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4418
Odluka o izmjenama PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI OPĆINE RAKOVICA ZA 2012. GODINU 20 Prosinac 2012 4319
Odluka o izmjenama Programa utroška sredstva šumskog doprinosa u 2012. godini 20 Prosinac 2012 4081
Odluka o izmjeni Programa utroška spomeničke rente 2012 20 Prosinac 2012 3597
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu (1) 20 Prosinac 2012 4294
Odluka o izmjeni Socijalnog programa Općine Rakovica za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 4406
Odlukao izmjenama programa utroška boravišne pristojbe za 2012. godinu 20 Prosinac 2012 3960
Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za period 2013. godine 20 Prosinac 2012 4422
Program održavanja komunalne infrastrukture i obavljanja komunalnih djelatnosti u 2013. godini 20 Prosinac 2012 4279
41. sjednica - poziv 14 Prosinac 2012 2064
40. sjednica - zapisnik 11 Prosinac 2012 2459
Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj naknadi 11 Prosinac 2012 2282
Odluka o finan. programa uređenja zemljišta, rur. prostora i pot. poljop. proizvodnje u 2013. 11 Prosinac 2012 6203
Odluka o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 11 Prosinac 2012 4933
Odluka o pristupanju LAG-u Frankopan 11 Prosinac 2012 2318
Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka u 2013 11 Prosinac 2012 4360
Rješenje o izmjenama rješenja o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja 11 Prosinac 2012 4801
PLAN NABAVE 2013 11 Prosinac 2012 2638
Program financiranja poboljšanja infrasrukturno nedovoljno opremljeih i... u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4352
Program gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 11 Prosinac 2012 4262

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj