Top Panel
.

.

...

.

.

...

spilje

spilje

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

.

.

...

Dokumenti i odluke

Prikaz #
Naziv Datum kreiranja Hitovi
Operativni program održavanja nerazvrstanih cesta u zimskom razdoblju 13 Prosinac 2013 4712
Odluka o naknadi za prekomjernu uporabu i opterećenje nerazvrstanih cesta i javno-prometnih površina 13 Prosinac 2013 4512
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na nerazvrstanim cestama 13 Prosinac 2013 5149
Odluka o visini nakande za korištenje vatrogasnog doma u Drežnik Gradu 13 Prosinac 2013 4551
Odluka o prodaji građevinskog zemljišta 13 Prosinac 2013 4904
Odluka o izmjenama granice naselja 13 Prosinac 2013 2350
Odluka o imenovanju predstavnika Općine Rakovica u Povjerenstvu za dodjelu zakupa zemljišta RH 13 Prosinac 2013 4416
Odluka o imenovanju članova upravnog vijeća JU Rakovica 13 Prosinac 2013 3766
Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama PPU Općine Rakovica 13 Prosinac 2013 4420
Program subvencija- poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4734
Program rada Savjeta mladih Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4213
Plan nabave 2013. 06 Studeni 2013 2346
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 4017
Odluka o uređenju prometa na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 4222
Odluka o sufinanciranju katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5487
Odluka o obavljanju dijela poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Rakovica 06 Studeni 2013 3617
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2257
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4182
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 2124
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prekoračenju dopuštenih razina buke 06 Studeni 2013 3698
Odluka o nerazvrstanim cestama Općine Rakovica 06 Studeni 2013 5263
Odluka o izmjeni Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti 06 Studeni 2013 4125
Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju proračuna Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 3763
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o grobljima 06 Studeni 2013 2242
Odluka o izmjenama Socijalnog programa Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4760
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4303
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 06 Studeni 2013 4313
Odluka o izmjenema Odluke o pravu na pomoć za stanovanje za 2013. godinu 06 Studeni 2013 4777
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - Grabovac 05 Studeni 2013 2182
Odluka o odobrenju provedbe postupka javne nabave - deponija 05 Studeni 2013 2075
Odluka o izmjeni Plana pojačanog održavanja prometnica u 2011., 2012. i 2013. godini 05 Studeni 2013 3758
Odluka o izboru članova Savjeta mladih Općine Rakovica 05 Studeni 2013 4260
Odluka o dopunama plana postavljanja, namjene i vrste kioska i pokretnih naprava 05 Studeni 2013 2165
ZAPISNIK 05. SJEDNICA 29 Listopad 2013 1947
05. sjednica-poziv 22 Listopad 2013 1843
Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi za 2013. godinu 10 Listopad 2013 1967
ZAPISNIK 04. SJEDNICA 30 Rujan 2013 1926
04. sjednica-poziv 24 Rujan 2013 1682
Odluka o privremenim mjerama za ograničenje korištenja vode iz javnog vodoopskrbnog sustava na području Općine Rakovica (2013) 09 Srpanj 2013 4066
Sprječavanje sukoba interesa 08 Srpanj 2013 1273
43. sjednica-poziv 27 Ožujak 2013 2180
ODLUKA O IZMJENAMA POSLOVNIKA OPĆ. VIJEĆA OPĆINE RAKOVICA (2013-1) 27 Ožujak 2013 4739
Odluka o sufinanciranju dječjeg vrtića 27 Ožujak 2013 5903
ODLUKU O RASPODJELI REZULTATA 27 Ožujak 2013 2742
PLAN NABAVE 2013 27 Ožujak 2013 2314
Odluka o izmj. i dop. programa gradnje objekata...za period 2013. g. 27 Ožujak 2013 2135
Odluka o izmj. i dop. programa održavanja kom. inf. u 2013.g. 27 Ožujak 2013 5264
Odluka o izmjenama Programa gradnje komunalnih vodnih građevina u 2013. godini 27 Ožujak 2013 4825
Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Općine Rakovica za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4924
Odluka o izmjenama Programa utroška boravišne pristojbe za 2013. godinu 27 Ožujak 2013 4948

Svečana zastava

Europe for Citizens

                                                  

ŽUPNIK

DON MATE KUJUNDŽIĆ

098/943-9363

 

OGLASNA PLOČA

GROBLJA, UKOPI, MRTVAČNICA

Javna ustanova Rakovica

Spelekom d.o.o.

Turistička zajednica

 

Razvojna agencija Karlovačke županije

Radio Slunj