UGOVORI I CJENIK USLUGA

  • Ugovor o poslovima skloništa Preuzmi
  • Ugovor Javna rasvjeta Preuzmi
  • Ugovor o obavljanju higijeničarske službe Preuzmi
  • Ugovor o redovnom održavanju cesta Preuzmi
  • Ugovor o održavanju javnih površina Preuzmi
  • Ugovor o koncesiji Preuzmi